1923-05-08

Main Title: Atvirlaiškis Vytautui Steponaičiui, [1923-05-08], [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: LNMMB RKRS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Vytautui Steponaičiui, [1923-05-08], [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F25–135
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1923-05-08]
Physical Description: BS atvirlaiškis VyS [Druts, Urbšys pinigų man]. Be datos ir vietos. Datuojant [1923-05-08] ir lokalizuojant [iš Miuncheno – į Kauną], remtasi BS biografija, pašto antspaudu, VyS adresu. Rašyta 9,0×13,8 cm standaus popieriaus, gelsvos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r – adresas, 1v–r – tekstas, vertikaliai. 1r – trys juodi pašto antspaudai: du – KAUNAS / 8 V 23 /, M[UNCHEN] / ◊◊◊ /. Buvę užklijuoti keli pašto ženklai, nuplėšti, pažeidžiant popierių su Miuncheno pašto antspaudo duomenimis. Uždėtas violetinis LNMMB antspaudas LTSR Valst. / Respublikinė / Biblioteka. Stulpeliu užrašyti sudedami skaičiai {221 / 295}, po jais pabrauktas brūkšnys, užrašyta suma {516}. Šalia – {75}. 1v viršuje, kairiajame kampe, segta sąvaržėlė, įspaudas. 1v įplyšęs apačios kraštas. 1v viršuje, dešiniojo kampo link, pieštuku numeruota {4} bibliotekininko ranka. Tema: BS rūpestis JAH grįžimu į Lietuvą (tarp savo įtakingų kolegų ieško žmonių, galinčių paskolinti JAH pinigų). Išsako santykį su broliu Adolfu Sruoga ir jo žmona Tatjana Sruogiene. Minimi asmenys: Juozas Urbšys, Juozapas Albinas Herbačiauskas, Adolfas Sruoga, Tatjana Sruogienė. Būklė: gera. 1949 m. perdavė Vytautas Steponaitis.
Kap. V. Steponaitis
Laisvės Aleja 12
Kaunas Litauen [*]
1 Druts, Urbšys [1] pinigų man
2 nesiunčia, nes jis pasižadėjo
3 juos stačiai Herbačevskiui [2]
4 atprovyti. Jis man jau rašė.
5 Delei kito reikalo – dalykas toks.
6 Mano pavardę nešiojanti žmo-
7 gysta Kaune – inžinierius [3], o tai
8 jau daug pasako apie naturą.
9 Panašių „protekcijų“ aš jau esu
10 bandęs keletą kartų geriems
11 žmonėms daryti. Į mano laiškus
12 atsakyta nebuvo nieko, o
13 tiems žmonėms pasakyta,
14' ka[d] „nėra“. Jeigu aš ir da-
15 bar parašyčiau – jokios
16 vilties laimėti nėra. Santy-
17 kių karakterizavimui galiu
18 pasakyti, kad man išvažiavus
19 į Vokietiją nei jis man,
20 nei aš jam nėsame nei vieno
21 laiško parašę, o su juo žmona [4]
22 aš baisiausia susipykęs.
23 Vienintėlė viltis gauti būtų –
24' kai aš atvažiuosiu Kaunan
25 tai gal mano paties reikalams
26 pavyktų išprašyti vieną
27 komplektą. Kad jų yra – aš
28 esu tikras bet žinok ir
29 mūsų santykius.
30 Aš pats neturiu, nes
31 tuo dalyku nesiinte-
32 resuoju ir nerenku. Neimk
33 už blogą tai, bet prie mūsų
34 santykių kito kelio aš nenu-
35 matau. Palauk kol grįšiu
36 Kaunan – jei ką gausiu –
37 tai tik tuomet
38' Tav[o] Balys
14 ka[d] ] def d
24 Kaunan ] cor K pro g
38 Tav[o] ] ill, vid o
[1] Juozas Urbšys (1896–1991), Nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras, diplomatas, karininkas, vertėjas. 1922–1927 m. dirbo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, buvo konsulinio skyriaus vedėjas Berlyne.
[2] Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), literatūros kritikas, prozininkas. 1911–1924 m. Jogailos universitete Lenkijoje dėstė lietuvių kalbą.
[3] Adolfas Sruoga (1887–1941), BS brolis, inžinierius, paštininkas.
[4] Tatjana Sruogienė (1889–1979), Adolfo Sruogos žmona, ypač nemėgusi BS dėl jo poetiško gyvenimo būdo Petrograde.
[*] ~ vok= Lietuva