1922-10-01[po]

Main Title: Laiškas Vytautui Steponaičiui, [po 1922-10-01], [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: LNMMB RKRS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Vytautui Steponaičiui, [po 1922-10-01], [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F25–135
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [po 1922-10-01]
Physical Description: BS laiškas VyS [Pons, / 1) Kad Tau liūdna nebutų ir persi-]. Be datos ir vietos. Datuojant [po 1922-10-01] ir lokalizuojant [iš Miuncheno – į Kauną], remtasi turiniu (kalbama apie litus, atsiradusius po ką tik įvykdytos pinigų reformos), BS (iki 1924 m. studijavo Miunchene) ir JAH biografija (JAH iki 1924 m. dėstė lietuvių kalbą Lenkijoje, Jogailos universitete, galvojo apie dėstytojo pareigas Lietuvos universitete). Rašyta 18,2×11,4 cm plono peršviečiamo šviesiai rudos spalvos lape, (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r–v perlenkta pusiau. 1r yra kairiajame ir dešiniajame kraštuose yra įplyšimų. 1r viršutinis kraštas nelygus, „dantytas“. 1r–v apglamžytas, yra atsiradusių skylučių. 1r viršuje pieštuku numeruota {3}. 1v apačioje, dešiniojo krašto link, uždėtas violetinis LNMMB antspaudas (LTSR Valst. / Respublikinė / Biblioteka). Prie laiško voko nėra. Tema: BS persiunčia jam adresuotą JAH laišką, kuriame minimas VyS. Būklė: vidutiniška. 1949 m. į LNMMB perdavė Vytautas Steponaitis. Saugojimo vieta: LNMMB RKRS, F25–135 (Vytauto Steponaičio fondas). Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Pons,
2 1) Kad Tau liūdna nebutų ir persi-
3 skiriant su naujomis litų bu-
4 mažkomis [1] širdis nesopėtų,
5 2) Kadangi šitokio turinio laiškas
6 turėtų būti adresuojamas ne man,
7 o Tau, – siunčiu tau jį [2] pasiskaityti.
8 Pasirodo – Herbačiauskas [3] dar ne visai
9' padukęs. Jis man tai atsako į laišką,
10 kuriame aš rašiau, kad jis
11 negali buti docentas, o tiktai
12' lektoris, ir kuriame jį labai
13 koliojau delei atsakymo į Tavo
14 pasiūlymą.
15 Druts
16' Baly[s]S[ruoga]
9 tai[p] ] vid ex err om p
12 lektori[u]s ] vid ex err om u
16 Baly[s]S[ruoga] ] signat, ill, rest
[1] Kalbama apie valiutą, pradėtą naudoti po pinigų reformos, įvykdytos tarpukario Lietuvoje. Litas 1922 m. spalio 1 d. pakeitė nuo 1919 m. naudotas ostmarkes, kurias lietuviai vadino auksinais.
[2] Prie šio BS laiško, adresuoto VyS, pridėto JAH laiško nėra.
Išliko trys iki 1924 m. JAH laiškai (be datų), adresuoti BS. Laiškuose JAH prašo lietuvių inteligentų materialinės pagalbos dėl galimybės išvažiuoti iš Lenkijos į Lietuvą. Laiškuose atsiskleidžia JAH asmenybė, kultūrinių rūpesčių laukas, politinės problemos. pasiskaityti.
[3] Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), rašytojas, literatūros kritikas. 1911–1924 m. dėstė lietuvių kalbą Jogailos universitete Lenkijoje. 1924–1933 m. Lietuvos universitete Kaune dėstė lenkų kalbą ir literatūrą.