1921-01-21[po]

Main Title: Laiškas Vytautui Steponaičiui, [po 1921-01-21], [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: LNMMB RKRS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Vytautui Steponaičiui, [po 1921-01-21], [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F25–135
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [po 1921-01-21]
Physical Description: BS laiškas VyS [Druts, / Kad atjaustum mane, siunčiu]. Be datos ir vietos. Datuojant [po 1921-01-21] ir lokalizuojant [iš Miuncheno – į Kauną], remtasi BS ir JAH biografiniais faktais, [1921-01-21] laišku (jame BS teigia negalįs apžvelgti vokiečių istorinių žurnalų, nes jų neseka, todėl šią užduotį patiki JAH). Rašyta 16,4×10,8 cm smulkiai liniuoto, peršviečiamo, šviesiai rudos spalvos popieriaus lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Su vandenženkliais (penkios vertikalios juostos, tarp jų – 2,5 cm tarpai). Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). Lenkimo linijų susikirtimo vietoje – skylutė. 1r viršutinis kraštas nelygus, „dantytas“, įplyšęs. 1r viršuje dešinysis kampas ir kraštas aplankstyti. 1r pieštuku numeruota {6} (laiško skaičius VyS aplanke). 1v apačioje, dešiniojo krašto link, uždėtas LNMMB antspaudas (LTSR Valst. / Respublikinė / Biblioteka). Prie laiško voko nėra. Tema: BS prašo VyS pagalbos dėl JAH grįžimo į Lietuvą. Būklė: gera. 1949 m. į LNMMB perdavė Vytautas Steponaitis. Saugojimo vieta: LNMMB RKRS, F25–135 (Vytauto Steponaičio fondas). Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Druts,
2 Kad atjaustum mane, siunčiu
3 Herbačevskio [1] laišką – pasiskaityk,
4 pasidžiauk ir sunaikyk. Tokie
5 laiškai nuolatos. Ką aš galiu
6 padaryti! Gal gali ką nors
7 Kaune paklebenti?
8 Kaip matyt iš šio laiško, jis
9 rašyt nieko nesirengia.
10' Del vokiečių istor. žurnalų
11 apžvalgos – pakviečiau – para-
12 šys. Eilutė – 10 liet. centų, išmo-
13 kėti tiktai ne vokiečių markėmis.
14 Aš bijau, jeigu Herbačevskis
15 atvažiuos į Kauną – arba jis
16 visai pabaigs dukti, arba
17' ir gauptvaktos niekuomet
18 neišeis. Vis tiek su visais
19 mušis ir koliosis. Bet
20 vis tik žmogus gelbėti
21 reikia.
22 O jo laišką sunaikint.
23' Baly[s]Sruoga
10 istor. ] cor i pro l
17 ir ] vid ex err r pro š
23 Baly[s] Sruoga ] signat, ill, rest
[1] Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), literatūros kritikas, prozininkas. 1911–1924 m. dėstė Jogailos universitete Lenkijoje lietuvių kalbą.
Vytauto Steponaičio fonde išlikę Juozapo Albino Herbačiausko laiškai, adresuoti Baliui Sruogai, parengti, greitu metu bus pridėti prie Balio Sruogos laiškų Vytautui Steponaičiui kolekcijos, seks toliau.