1917-05-08 ir 09

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-08 ir 09, [iš Sočio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-08 ir 09, [iš Sočio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: F53–149
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-05-08 ir 09
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Marių platybės]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Sočio – į Voronežą], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 14,1×9,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). 1r – adresas, 1v–r – tekstas, vertikaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА, po – СЪ ОПЛАЧЕННЫМЪ ОТВѢТОМЪ. 1r – du violetiniai pašto antspaudai: СОЧИ 1E ГО[Р.] [ЧЕРНОМ.] / 9 -[5] [17] /, [СО]ЧИ 1E ГОР. ЧЕР[НОМ.] / ◊◊◊ /, juodas: ВО[РОНЕЖЪ] / 22 5 17 /. 1r–v kraštai apspurę, kampai aplankstyti. Tema: BS nuotaika ir savijauta Sočyje. Būklė: vidutiniška, perplėšta per pusę. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–149. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Воронеж
Халютинская, 15
Вал. Чурлянис [*]
1 Marių platybės
2 Neišmatuoti.
3 Gėlos didybės
4 Neišposmuoti.
ֿ
5 Bangos dainuoja –
6 Uolas bučiuoja.
7 Ilgstos naktelė –
8 Viskas jos valiai.
ֿ
9 Vilnys ateina,
10 Kaip žiburėliai,
11 Sukuria dainą,
12 Ir rymastėlį.
ֿ
13 Žydi naktelė –
14 Sapno neboja,
15 Juoda gulbelė
16 Skrenda, plasnoja
ֿ
17 Nešdama žinią
18 Amžiną, iną –
19 Bo rudenėlis
20 Po prakartėlę.
ֿ
21 Kur man kelelis,
22 Kur man šmėksuoti?
23 Sierą žemelę
24 Kur pabučiuoti. [1]
– – – – –
25 8/V– 17
ֿ
26 Šiandie nuo pat ryto lietus lija.
27 Taip bjauru. Ir aš turbūt sergu. Galva sukas.
28 Karštis buvo užvakar, o vakar gana didelis.
29 Šiandie atsikėliau. Šiandie galva sukas
30 ir karšta ir kažkaip viskas juokinga.
31 Šiandie eisiu į paštą (3 varstai nuo
32 manęs) šiandie nuo Tavęs laišką
33 gausiu, šiandie busiu sveikas.
34 O aš žinau, kad šiandie nuo tavęs
35 žinia turi būti – šianakt aš tave
36 vėlei sapnavau. – Būk gera –
37' Bolyt[is]
38 9/V – 17
_________
37 Bolyt[is] ] signat, ill, rest
[1] Vienas iš pirmųjų eilėraščio be pavadinimo „[Marių platybės]“ variantų, vėliau dar kelis kartus taisytas, tapęs eilėraščių ciklo „Kaip sesulė kad dainavo“ pirmąja dalimi.
Galutinį eilėraščio variantą žr. in: Balys Sruoga, Dievų takais, Klaipėda, Tilžė: „Rytas“, 1923, p. 101–102; BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 165.
Eilėraščio teksto ir leidimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 770.
[*] ~ rus =Voronežas, / Chaliutinskaja, 15 / Val[erija] Čiurlionytė.