1916-08-23[iki]_2

Main Title: Laiškas Danutei Čiurlionytei, [iki 1916-08-23], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Danutei Čiurlionytei, [iki 1916-08-23], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–80
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1916-08-23]
Physical Description: BS laiškas DČ [Labai labai ačiū Tau Mažuolėlę]. Be datos ir vietos. Datuojant [iki 1916-08-23] ir lokalizuojant [Petrogradas], remtasi BS biografija (1916-08-23 persikėlė į Maskvą, iš kur rašė laiškus kitokiame popieriuje). Rašyta 13,2×17,7 cm drobės faktūros, peršviečiamo, melsvos spalvos, gelstelėjusio laiškinio popieriaus lape (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta pusiau. 1r kairysis kraštas nelygus, plėšta. Kampai aplankstyti. 1r kairiojo krašto viršutinis kampas nuplėštas. Apglamžyta. Prie laiško voko nėra. Spėtina, pridėtas prie laiško, adresuoto VČ. Tema: BS padėka DČ už gautą siuntinį. Būklė: gera. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–80. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{110}
1 Labai labai ačiū Tau Mažuolėlę [1]
2 už atsiustas gėlikes! Žinai, man rodos, kad
3' mudu netik pažįstami, bet jau seni bun-
4 džiai? Ar ne tiesa Danutuk? Tur būt ne
5 be reikalo tu tokia mažutė, o aš toks il-
6 gas. Kad tu tik žinotum, koks aš ilgas!
7 Ar tu nenorėtum užaugt tokia didelė
8 kaip aš? Gera būt ir mažutei, bet
9 žinai ir ilgam nebloga. Kaip tau ma-
10 tasi, kam iš mūsų geriau pasaulyj?
11 Dabar pasakyk, kaip tu gyveni?
12 Vainiką nupinti ar jau moki?
13' Jei dar nemoki, tai žiūrėk, kad kuo-
14 greičiausia išmoktum. Kai susitiksim
15 mudu, žiūrėk, kad ne tik vainiką nu-
16 pintum, bet ir dainele padainuotum
17 pindama.
18 O dabar augk tokia didelė, didelė,
19 pavyzdžiui, kaip aš. Ot man bus smagu.
20 Lik sveikutė.
21 Bučiuoju tave
22 Tavo bičiuolis Boliuks.
28 Šį lapelį gali atskleisti
29 tik
30 Mergužėlė
31 Danutė.
1 Labai labai ačiū Tau Mažuolėlę ] s l cor cf {110} pro {129} al m graph
3 pažįstami ] cor i pro vid u
3 seni ] cor i pro vid u
13 nemoki ] cor i pro vid e
[1] Danutė Čiurlionytė (1910–1995), rašytojos Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės ir dailininko, muziko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dukra; tuo metu – šešerių metų mergaitė, su kuria BS mėgdavo žaisti, bendrauti, buvo DČ bičiulis.