1917-05-03_3

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-03, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-03, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–128
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-05-03
Physical Description: BS laiškas VČ [Aš atėjau in tave, Jūra,]. Be vietos. Lokalizuota [iš Sočio – į Iskorostį] pagal pašto antspaudus, VČ adresą. Rašyta 17,4×10,7 cm languoto, gelstelėjusio popieriaus, pagal susegimo pėdsakus išplėšto iš užrašų knygelės, dvilapyje (1r–v, 2r–v) pieštuku. Perlenkta pusiau. 1r–v yra rudų dėmelių. Prie laiško yra 11,5×14,6 cm vokas. 1r priklijuoti du mėlyni dešimties kapeikų vertės pašto ženklai su carinės Rusijos imperijos herbu. Uždėti trys juodi pašto antspaudai: [СО]ЧИ 1E ГОР. ЧЕРНОМ. / ◊ ◊ 17 /, СОЧИ 1E ГОР. ЧЕРНОМ. / 11 [5] 17, С[ОЧИ 1E ГОР. ЧЕРНОМ.] / [11 5 17]. Numeruota mėlynu pieštuku {52}. 1v uždėti du juodi pašto antspaudai: ИСКОРОСТЬ ВОЛЫН. / 25 [5] 17 /, kitas pažeistas nuplėšiant voko atvartą. Pieštuku numeruota kelis kartus {140}, {141, 142}, vertikaliai {3}. Vokas šviesiai rudos spalvos su pilkšvai žalsvos spalvos taškeliais, aplankstytas, dėmėtas, viršutinis kraštas nuplėštas. Tema: BS refleksijos apie Juodąją jūrą Sočyje. Būklė: vidutiniška, laiškas blunka. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–128. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Aš atėjau in tave, Jūra,
2 ir tu bučiuoji man kojas.
3 Tegu Tavas pabučiavimas
4 žiaurus ir kietas, tegu tavo
5' dantys melyni, kaip ledas
6 bet aš stoviu ant kranto
7 tavo, mindau tavo viršų,
8 mindau tai, ko tu amžius
9 sieki ir nepasieki, o tu
10 bučiuoji man kojas.
11 Ir ko tu staugi, ir ko tu pyksti?
12 Ar tu nori kad ir aš taip
13 staugčiau kaip tu, ar tu
14 nori, kad ir aš bučiau
15 toks pašėlęs, kaip tu?
16 Matai, aš stoviu ant tavo
17 kranto, ir tu bučiuoji man
18 kojas, nors aš ir tyliu, nors
19' tu ir pasiutus, nors tu
20 esi ir motyna mano!
21 Jūra! Aš manau, tavo rauda
22 tokia ir griaudi, tavo
23 buitis tokia ir žiauri,
24 kad tu nemoki tylėti.
25 O, patylėk su manimi,
26 pasapnuok tylų sapną,
27' tylų ir sviesų, kaip tasai
28 spindulėlis, kurį tu su-
29 ryji kas vakarą, kai manają
30 pirmąją motyną savo
31 glėbin priimi! Patylėk
32 jūrą. Tu dar daug ko neži-
33 nai. Patylėsi – ir išmoksi
34 mylėti, nes tie myli tiktai,
35 kurie tyli, kurie tylejėmą
36 myli. Tu jūrą, gali tik nekęsti,
37' tu, jūra, nekęsdama bokštus
38 ardai, ir kalnus griauni,
39 ir žvaigždes skandini –
40 tu, jūra, nemoki mylėti.
41 Matai, jūra, aš nors ir vaikas
42 tavo, nors ir toks mažas
43 prieš tave ir niekingas
44 bet aš gailiu Tosios, ką tu
45 kas vakarą skandini, aš
46 degu nors menką žvakutę –
47 žiburėli, kad būtų šviesu,
48 ir kad tavo galė nebūtų nebū-
49 tų juoda, o būtų šviesi galė.
50 Menkas manas žiburėlis –
51 žvakutė, menkas, kaip ir aš
52 visas menkas, bet tu jūra
53' nei tokio neuždegi.
54 O vilnys, tavo kaip dantys
55 aštrios, o pabučiavimas
56 tavas naktį dar šiurpesnis.
57 Aš nežinau, Jura, ar tu
58 myli mane, ar ir manęs, kaip
59 ir visų nekenti, bet aš
60 lankau tave kas rytą ir kasva-
61 karą ir dieną, rymau pas
62 tave ir meldžiuos, nes tu
63 esi motyna mano!
{F53–128}
64 Nors tu ir staugsti, Jura,
65' nors pūtos tavo ir akmenys
66 veidą taškys – aš lankysiu tave
67 Laimink mane!
68 Ir aš ateisiu in tave baltas
69 ir sparnuotas, manas žvil-
70 gesys bus tylus ir ramus
71 ir aš pasakysiu tau: „Dabar
72 tu esi tų spindulių, kur
73 suryjai Viešpats valdo-
74 vas –
75 Ir busiu aš paskutinis.
76 O jei kils kas iš tavęs –
77' tai bus tik manas vaikas,
78' nes tik aš prie tavęs
79 rymojau, tik aš tave
80 lankiau ir dieną ir naktį,
81 nes tik aš tau tesakiau:
82 Mylėk Jūra!
– – – –
83 3/V – 17
[Искорос]ть, Волынской губ
Имѣнiе гна Чарноцкoго Дуга
Вал. Чурлянис [*]
{52}
{140} {141, 142}
{3}
5 melyni ] cor pro balti, kai
19 tu ] cor pro ill
27 sviesų ] cor ų pro ill
37 nekęsdama ] cor d pro k; cor m pro d
53 neuždegi ] cor i pro e
64 Nors tu ir staugsti, Jura, ] s l scr al m graph {F53–128}
65 akmenys ] cor y pro i
77 vaikas ] cor pro sūnus
78 nes ] cor pro tik
[*] ~ rus =Iskorostis, Volynės gub[ernija] / p[on]o Čarnockio Dugos dvaras / Val[erija] Čiurlionytė.