1932

Main Title: Laiško Juozui Urbšiui vokas, [1932], [Kaunas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: LNMMB RKRS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško voko atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiško Juozui Urbšiui vokas, [1932], [Kaunas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F15–330
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1932]
Physical Description: BS vokas. Be pašto antspaudų. Be datos ir vietos. Datuojant [1932] ir lokalizuojant [Kaunas], remtasi biografija (BS 1932 m. suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas). Rašyta ant 17,9×12,7 cm gelsvos spalvos voko (1r–v) blanko parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Perlenkta pusiau. Numeruota pieštuku {13} bibliotekininko ranka. 1r viršuje išspausdintas užrašas: Lietuvos universitetas / Kaune. Vokas apglamžytas, apsitrynęs. Kairiajame krašte išmuštos dvi skylutės. Prie voko laiško nėra. 1957 m. perdavė Marija Urbšienė. Saugojimo vieta: LNMMB RKRS, F15–330 (Juozo Urbšio archyvas). Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Juozas Urbšys
ֿ
2 (del trukumo konvertų
3 pas p. prof. Dr. B. Sruogą, pa-
4 sinaudota senu konvertu)
Doc. Baliui Sruogai / Duonelaičio g. 14 N ] text ras graph