1925-04-20

Main Title: Laiškas Juozui Urbšiui, 1925-04-20, [Kaunas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: LNMMB RKRS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Juozui Urbšiui, 1925-04-20, [Kaunas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F15–330
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1925-04-20
Physical Description: BS laiškas JU [Urbšy mieliausias! / Tavo gerą gromatą, rašytą bal. 3 d. gavau]. Be vietos. Lokalizuojant [Kaunas], remtasi turiniu, biografija (BS dėstė Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete). Rašyta 29,8×23,1 cm formato labai plono, peršviečiamo, lygaus, gelstelėjusio popieraus lape (1r) parkeriu (šviesiai mėlynu rašalu). Keletą kartų lenkta (dvi lenkimo linijos). Dešinysis ir kairysis kraštai aplankstyti, apspurę. 1r–v dešiniajame ir kairiajame kraštuose, horizontalaus lenkimo vietoje, yra įplyšimų. 1r kairiajame krašte išmuštos dvi skylės. Pieštuku numeruota {12} bibliotekininko ranka. 1v pieštuku bibliotekininko ranka užrašyta laiško signatūra {F15–330}. 1v iki horizontalios lenkimo linijos yra violetinio rašalo dėmelė. Vandens ženklai: 9 vertikalios juostos (tarpai tarp jų – 2,5 cm tarpai). Prie laiško voko nėra. Temos: BS rašo, kad folkloristo Aleksandro Skaftynovo knyga apie bylinas jam reikalinga dėstant Lietuvos universitete. Perduoda linkėjimų nuo žmonos. Rašo, kur sutiko Velykas. Būklė: gera. Minimi asmenys: Aleksandras Pavlovičius Skaftynovas, Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, Faustas Kirša. 1957 m. perdavė Marija Urbšienė. Saugojimo vieta: LNMMB RKRS, F15–330 (Juozo Urbšio archyvas). Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1' Urbšy mieliausia[s]!
2 Tavo gerą gromatą, rašytą bal. 3 d. gavau
3 vos šiandie – buvau Velykoms į so-
4 džių išdumęs ir vos šiandie atgužėjau
5 ir radau universitete.
6 Skaftynovo [1] knygos aš netik neturiu, bet ir
7 žinot nežinojau, kad tokia yra. O ji man
8 baisiai‑baisiai reikalinga! Aš dabar skaitau
9' universitete tą kursą [2], patsai šiaip taip sulipi-
10 nėdamas, o man labai svarbu būtų turėti
11 toksai dalykas, kaip Saftynovo. Net dar
12 daugiau – kitą penktadienį turiu kalbėti
13 apie bylinų [3] poetiką – ir man būtų svarbu
14 prieš kelias dienas tai turėti.
15 Jeigu pastanavijai atsiūsti dovanoti –
16 tai siūsk susimildamas kuogreičiau!
17 Aš ne tik už tavo griešną dūšią
18 poterius sukalbėsiu, bet jau pasistorosiu
19 ateity nors puskvotėtį…
20 Taigi aš su Savo Žmona [4] klo-
21 niuojuos nužemintai.
22 Kiršai [5] dar nuo taves nepasikloniojau –
23' nemačiau – bet ir jis tur būt linksi.
24 Per Velykas buvau sodžiuj,
25 procevojau, kaip jaučias, net
26 įkaušęs nė karto nebuvau
27' Kloni[o]j[uos]
28' Tav[o]Balys
29 1925
30 bal. 20 d.
1 mieliausia[s] ] ill, rest
9 kursą ] cor ur pro vid ar
19 puskvo[r]tėtį ] vid ex err om r
23 bet ] cor b pro vid n
27 Kloni[o]j[uos] ] ill, rest
28 Tav[o]Balys ] signat, rest
[1] Александр Павлович Скафтымов, Поэтика и генезис былин: очерки, Саратов; Москва: Изд. во З. Яксанова, 1924.
Aleksandras Pavlovičius Skaftymovas (1890–1968), rusų literatūrologas, folkloristas, etnografas, profesorius.
[2] BS Lietuvos universitete Humanitarinių mokslų fakultete nuo 1924 m. skaitė pastovų rusų tautosakos kursą.
[4] 1924 m. kovo 22 d. BS, grįžęs po studijų Miunchene, vedė Vandą Daugirdaitę.
[6] Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1921–1926 m. klausė paskaitų Berlyno universitete.