1924-02-18

Main Title: Atvirlaiškis Juozui Urbšiui, [1924-02-18], [iš Bavarijos – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: LNMMB RKRS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Juozui Urbšiui, [1924-02-18], [iš Bavarijos – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F15–330
Authors: Balys Sruoga
Main Title: Diplomatinis perrašas
Date: [1924-02-18]
Physical Description: BS atvirlaiškis JU [Kalnai, Ski, Sniegas, Saulė,]. Be datos ir vietos. Datuojant [1924-02-18] ir lokalizuojant [iš Bavarijos – į Berlyną], remtasi pašto antspaudu, JU adresu. Rašyta 14,0×9,0 cm atvirlaiškio blanke (1v) pieštuku, horizontaliai. 1r – Herberto Lango Ammergau kalnų atvaizdas. 1v padalyta į dvi dalis: dešinėje – adresas: Herrn J. Urbšys / Litauische Gesandtschaft // Berlin, Charl. / Kurfürstendamm 242 [~ vok =Ponas J[uozas] Urbšys / Lietuvos pasiuntinybė // Berlynas, Šarl[otenburgas] / Kurfiurstendamo 242], kairėje – tekstas. 1v dešiniajame kampe užklijuotas tamsiai žalios spalvos penkių reichspfenigių vertės pašto ženklas su atvaizdu ir užrašu (Deutsches Reich), uždėtas juodas pašto antspaudas OBERAMMERGAU / 18. 2. 24 /. Pieštuku bibliotekininko ranka pažymėta data {1924. 2. 18.}, įrašytas atvirlaiškio numeris JU egodokumentų byloje {5}. Per vidurį – žaliai SCHELLSCHLICHT, THANELLER, / ALLGÄUER Berge vom FRIEDER.; apačioje – Serie Ammergau Nr 19. Mašinraštis (nuorašas): nėra. Tema: BS įspūdžiai iš Austrijos, Tirolio kalnų, žiemą. Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. Minimi asmenys: Faustas Kirša, Balys Sruoga, Erich Müller. 1957 m. į perdavė Marija Urbšienė. Saugojimo vieta: LNMMB RKRS, F15–330 (Juozo Urbšio archyvas). Nepublikuota. Skelbiama iš: autografo.
1 Kalnai, Ski [1], Sniegas, Saulė,
2 vėjas, senas vynas, jau-
3' nos mergaitės, už kurias
4' aš ir mano sušalusius
5 plaučius atiduotau –
6 visa, ko širdis trokšta!
7 Tegu bus pagarbinta kalnų
8 žiemą, Tirolio vynas ir
9 grakščios mergaitės! Balys
10 ˹Bučiuok Kiršą [2].˺*
11 {Einen herzlichen Gruß
12 aus dem ammer-
13 gau, wo Balys und
14 ich ein Passions-
15 schauspiel auf Skiern
16 Regiere.
17 Ihr Erich Müller [3].}** [4]
3 mergaitės] p cor interp
3 už k[urias] ] cor pro vid mano
4 m[ano] ] cor m pro vid su
10 ˹*˺ ] phr add sup fol, vert
11–17 {**} ] add text al m graph
[1] Ski Welt – vienas didžiausių slidinėjimo regionų Austrijoje.
[2] Faustas Kirša (1891–1964), poetas, tuo metu (1921–1926) klausė paskaitų Berlyno universitete.
[3] Erich Müller-Kamp (1897–1980), vokiečių rašytojas, geras BS draugas Vokietijoje.
[4] Pieštuku Erich Müller ranka pridėtos šešios eilutės vokiečių kalba: „Šiltas pasveikinimas iš Ammergau, kur Balys ir aš Misteriją ant slidžių režisavom. Jūsų Erichas Miuleris.“
Bavarijoje, Ammergau apylinkėse, Oberammergau gyventojai kasmet vaidina Kristaus kančios istoriją. Galimas dalykas, kad čia tai ir minima.