1917-04-30_3

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-04-30], [važiuojant iš Rostovo – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-04-30], [važiuojant iš Rostovo – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1917-04-30]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Tai atlankiau ir tąjį miestą]. Be datos ir vietos. Datuojant [1917-04-30] ir lokalizuojant [važiuojant iš Rostovo – į Maskvą], remtasi pašto antspaudu, kitais tuo metu rašytais laiškais, turiniu. Rašyta 9,1×14,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r – adresas, 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti du juodi pašto antspaudai: ЛИСКИ ВОРО[Н.] / 30 4. 17 /, ЛИСКИ ВОРОН. / 30 4. 17 /. Pieštuku numeruota {Nr 22.}. Tema: BS, važiuodamas į Sočį, užsuka į Rostovą, dalijasi kelionės įspūdžiais. Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1097, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr 22.}
Москва
Эльдорадовскiй 1, 86
Петровскiй парк
В. Чурлянис [*]
1 Tai atlankiau ir tąjį miestą [1]
2 kur tiek buvo lengvų valandų.
3 Pažįstamų nieko matyt neteko.
4 Ir vėl važiuojam – kalnai ir
5 klonys, laukai ir laukai – – – Kokia
6' plati ta Rusija! Liūdna daros.
7 Eisiu skaityt – bijau kad
8 nuo ilgo žiūrėjimo berybėn
9 liūdniau nepaliktų.
10 Eisiu, atsigulsiu, užversiu
11' akis ir gulėsiu – Bal[ytis]
6 daros. ] p cor interp. pro !
11 Bal[ytis] ] signat, ill, rest
[1] Rostovas – miestas Rusijos pietryčiuose, prie Dono upės.
[*] ~ rus =Maskva / Eldorado 1, 86 / Petrovsko parkas / V[alerija] Čiurlionytė.