1917-04-30_2

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-04-30], [iš Rostovo – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-04-30], [iš Rostovo – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1917-04-30]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Sėdžiu Rostove traukinyj.]. Be datos ir vietos. Datuojant [1917-04-30] ir lokalizuojant [iš Rostovo – į Maskvą], remtasi pašto antspaudu, VČ adresu, kitais tuo metu rašytais laiškais. Rašyta 9,1×14,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r – adresas, 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį raudonai – ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėtas juodas pašto antspaudas РО[СТОВ] ВОКЗ[АЛ] / 30 [4] 17 /. Pieštuku numeruota {Nr. 8}. Tema: Iš Rostovo į Tuapsę traukiniu važiuojančio BS nuotaikos ir kelionės ypatumai. Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr. 8}
Москва
Петровскiи парк
Эльдорадовскiй
1, кв. 86
Вал. Чурлянис [*]
1 Sėdžiu Rostove traukinyj.
2 Kada važiuosiu nežinau. Tuapsen
3 biletą jau pirkau. Be galo nuobodu.
4 Už aštuonių varstu (pavažiavus)
5 reikės vėlei kraustyties (persėst)
6 ir pesčiam eiti. Rišulys iširo – gal
7 gausiu kur pentinę pirkti.
8 Pavargęs esu kaip šuva. O važiuot
9 dar toli (už bil. 11 r. 5 k). Kai per
10 Doną persidanginsiu tuoj
11 parašysiu
12' Buč[i]u[oju] Balyt[i]s
ֿ
13' ˹Daugiau rašysiu
14' Voroneža[n]˺
12 Buč[i]u[oju] Balyt[i]s ] signat, ill, rest
14 Voroneža[n] ] ill, rest
13–14 ˹phr˺ ] add in sin mg, vert
[*] ~ rus =Maskva / Petrovsko parkas / Eldorado / 1, 86 b[utas] / V[alerija] Čiurlionytė.