1917-04-30_1

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-04-30], [važiuojant Rostovo link – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-04-30], [važiuojant Rostovo link – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1917-04-30]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Jau daugiau valandos važiuojam iš]. Be datos ir vietos. Datuojant [1917-04-30] ir lokalizuojant [važiuojant Rostovo link – į Maskvą], remtasi Rostovo pašto antspaudu, VČ adresu, turiniu. Rašyta 9,1×14,0 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r – adresas, 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį raudonai – ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėtas juodas pašto antspaudas [РОС]ТОВЬ ВОКЗАЛЪ / 30 4 17 /. Pieštuku numeruota {Nr. 13.}. Tema: BS kelionės refleksijos, važiuojant traukiniu į Rostovą. Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F 153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr. 13.}
Москва
Петровскiй парк
Эльдорадовскiй 1, 86
Вал. Чурлянис
1 Jau daugiau valandos važiuojam iš
2' Novocerkasko į Rostovą Dono pakrančiu
3 Kai žiūri pro langą – rodos per mares
4 traukinys bėga. Tik toli toli matos
5 žilvyčiai augą iš vandens. Ar greit
6 bus Rostovas – nežinia. Sako būk tūlą laiką
7 ir kelią reikėsią eiti pėstiems ir daiktus
8' nešti. Donas šlama visai, kaip marės.
9 Vilnys ateina ateina ir sudųžta in trau-
10 kinio špalus. Iš po špalų smiltys išplau-
11' ta. Nuolatos sustojam vidury lauko
12 palei vandenį ir stovime. Turbūt ilgai
13' dar važiuosime iki Rostovui –
14' Tebūna tau gera
15' Buč[iuoju] – Bol[ytis]
2 pakrančiu ] cor k pro l
8 šlama ] cor m pro n
11 Nuolatos ] cor N pro S
13 važiuosime ] cor sec i pro e
14 Buč[iuoju] – Bol[ytis] ] signat, ill, rest