1917-04-30_4

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-04-30], [važiuojant iš Rostovo – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašai, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-04-30], [važiuojant iš Rostovo – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1917-04-30]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Vakaras toks raudonas geso…]. Be datos ir vietos. Datuojant [1917-04-30] ir lokalizuojant [važiuojant iš Rostovo – į Maskvą], remtasi kitais 1917-04-30 atvirlaiškiais (aprašyta ta pati kelionė). Rašyta 8,7×14,1 cm formato gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r – adresas, 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. Be pašto antspaudų. 1r – prierašas parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu) priešinga kryptimi, nei adresas, spėtina, BS ranka. Pieštuku numeruota {Nr 15.}. Tema: BS, važiuojančio traukiniu, emocinė būsena, stebint saulėlydį, prisimenant susitikimą su VČ Maskvoje. Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F 153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Мамinа Сибирaка – Алeнушкины сказки [*]
{Nr 15}
ֿ
Москва
Зльдорадовскй 1 кв 86
(Петровскй парк)
Вал. Чурлянис [**]
1 Vakaras toks raudonas geso…
2 Ir žvaigždės ilgai nesiranda. Žiūriu
3 pro langą į gestančią sauleleidą.
4 Nors jau 10 val., bet dangus dar rau-
5 donas. Aš jau esu kupe, guliu
6 ir mes visi dainuojam.
7 Ir gerai. Ir dūšioj lengva. Ir
8 gerai. Ir gerai kai noris dainuot.
9 Juk tavo veidas toks geras buvo,
10 ir akys tokios pasiilgusios.
11' Buč[iuoju] – B[alytis]
[*] ~ rus =Mamino-Sibiriako „Onelės pasakos“.
Pasakų knygos vaikams „Onelės pasakos“ (Алёнушкины сказки), kurią 1894–1896 m. parašė rusų prozininkas Dmitrijus Narkisovičius Maminas-Sibiriakas (1852–1912), nuoroda.
[**] ~ rus =Maskva / Eldorado 1, 86 b[utas] / (Petrovsko parkas) / Val[erija] Čiurlionytė.