1916-05-28

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-05-28], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-05-28], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-05-28]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Nė šiandie, nė vakar nuo]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-05-28] ir lokalizuojant [iš Petrigrado – į Lipecką], remtasi Petrogrado pašto antspaudu, VČ adresu. Rašyta 9,0×14,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). 1r – adresas, 1r–v – tekstas, vertikaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti trys juodi pašto antspaudai: du –ПЕТРОГРАДЪ / 28 5 16 /, ЛИПЕЦКЪ / ◊ ◊ 16 /. Pieštuku numeruota {Nr 55}. 1r–v yra rudų ir juosvų dėmių, pirštų atspaudų, prisilietus prie nenudžiūvusio rašalo. Kampai aplankstyti. Temos: BS nerimas, ilgai nesulaukiant VČ laiškų, nuotaikos (ilgesys, laukimas), savijauta (dvasios nuovargis). Būklė: gera. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1096, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr 55}
Липецк (Тамб. губ)
Базарная, 1,
Mlle
В. Чурлянис [*]
1 Nė šiandie, nė vakar nuo
2 tavęs nė žodžio. Tamsūs šešėliai
3 budriu dienovidžiu slankstės. Atgimė
4 apviltas ir viliotas Išsiilgimas. Iškė-
5 tė savo grausmius sparnus ir
6' jujų klekėjimos Amžinasties
7 dušia išsigando… Ar žinai tu Se-
8 sutėle, kas tai yra saulėtą dienovidį
9 išsigąsti Amžinasties?.. Kodel nuo
10 tavęs nėr nė žodžio? Dušia laukia,
11 dušia laukia to ilgaus, ilgaus susi-
12' mąsčiusio žvilgėsi ir lemiančio
13 rankos pamojimo… Su tavo laišku
14 ateina grakštus alsavimas ir vilnių
15 grakštuma – ir tada mano malda
16' va[k]arinė garsi ir iškilminga.
17 Žinai sesute, aš dušia pavargau.
18 Bijau, kad vėlei neišglebčiau.
19 Noris pabuti taip ramiai, ramiai.
20 Viską užmiršti, viską palikti. O dabar
21' dirbk ir dirk. Šiandie visa dien
22' dirbau, o pernakt turiu sėdėt – ilgą
23 istoriją rašyt. Susmulkėjau visai.
24 Gėda man prieš. Ir kai negaunu
25 nuo tavęs laiško, rodos, kad tu
26 junti mano suvargimą ir susmul-
27 kėjimą ir gėda daros, ir kažkaip skaudu…
28' Vakariu grižęs namo, taip uoliai
29 išžiūriu stalčiųką, komodą – be ne
30 atėjo nuo tavęs laiškas… Nėra.
31 Ir aš nealsuoju krutine. Ir
32 Ir žingsniai mano tikus ir ra-
33 mus. Tik užveriu, užleidžiu langą,
34 susiimu veida rankomis ir atsi-
35 gulu kniupsčias. Ką aš daugiau
36' darysiu, kad dušia la[u]ki[a]
37 palaiminimo ir širdis išsiilgo
38 širdies balso… Ar tu junti sesulė
39' kaip aš laukiu tavo atlankimo,
40 ir kokios gailios gailios godos mano?..
41 Ar tu junti, kaip išsiilgęs ir kaip
42' laukia dūšia užuojautos… Viena
43 tik žodį – laiminu – ir dūšia kelsis…
44' Sesule, sesule, priimk mano maldą…
45' Bolyt[i]s
_____________
4 Iš[s]kė- ] vid ex err om s
6 Amžinasties ] a ras tas
12žvilgėsi[o] ] vid ex err om o
16 va[k]arinė ] ill, vid
21 dir[b]k ] vid ex err om b
22 ilgą ] a cor interp pro ,
28 namo ] cor n pro l
32 Ir ] vid ex err rep
36 la[u]ki[a] ] ill, vid
39 atlankimo ] cor n pro m
42 dūšia ] cor fl -a pro -os
45 Bolyt[i]s ] signat, ill, rest
[*] ~ rus ir pranc =Lipeckas (Tamb[ovo] gub[ernija] / Bazarnaja, 1, / P[anel]ė / V[alerija] Čiurlionytė.