1916-06-18_1

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-18], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-18], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-06-18]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Sesute mano! Aš nuo taves visus laiškus, visus ga-]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-06-18] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Lipecką], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 14,1×9,0 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke parkeriu (juodu rašalu). 1r – adresas: Липецк (Тамб. губ) / Базарная ул. / дом Жидкова / Mlle / Вал. 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti du juodi pašto antspaudai: [ПЕТРОГР]АДЪ / ◊ ◊ 16 /, ЛИП[ЕЦК]Ъ / 18 6 16. / Pieštuku numeruota {Nr 54}. Tema: BS džiaugiasi gautais VČ laiškais, nerimauja dėl jos sveikatos. Minimi asmenys: Marija Grikinytė. Būklė: gera. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1096, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr 54}
Липецк (Тамб. губ)
Базарная ул.
дом Жидкова
Mlle
Вал. Чурлянис [*]
1 Sesute mano! Aš nuo taves visus laiškus, visus ga-
2 vau. Tasias atvirutes aš rašiau gal buti tuo pačiu
3 laiku, kai tu man rašei, o laiškai kelyj ir apsilenkė.
4 Aš nuo tavęs gaunu kasdien laišku, o kaikada ir
5 du. Užtat man dabar ir gerai, taip gerai, kad aš
6 visas bėdas užmiršau. Šiandie pavizdžiui.
7 Sedžiu ir filosofuoju – rašau apie tautinę
8 kulturą. Tik labai nesmagu, kad aš tave kankinu.
9 Bet ką tu čia žmogus padarysi. Kai skauda – rėkiu,
10 kai gerai – tai nežinau ką daryti. Nežinau ką
11 padaryti, kad tau būt gerai, kad neskaudėtų…
12 Sakyk, sesute, kas tau yra?.. Juk kelinta diena
13 jau sakai kad sergi, sergi… Kas tau yra? Tik
14 labiau neapsirk – žiūrėk Sesut! Aš už tave
15 pasimelsiu – maldelę kas vakarą gražią gražią sukalbesiu.
16 Gavau porą atviručių nuo Marikės [1] – vieną iš Maskvos.
17 Kita invažiuojant in Krymą rašyta. Jiii… Kokia
18 ji suvargus! Tu Sesute žiūrėk kad neliūdėtum ir
19' nesirgtum! Viso, viso Tau gražaus. Atlankyk mane sapne.
20' Bolyt[i]s
20 Bolyt[i]s ] signat, ill, rest
[1] Marija Grikinytė – BS draugė Petrapilyje.
[*] ~ rus ir pranc =Lipeckas (Tamb[ovo] gub[ernija] / Bazarnajos g[atvė] / Židkovo namas / P[anel]ė / Val[erija] Čiurlionytė.