1924-01-13[iki]

Main Title: Laiškas Juozui Urbšiui, [iki 1924-01-13], [iš Miuncheno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: LNMMB RKRS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Juozui Urbšiui, [iki 1924-01-13], [iš Miuncheno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F15–330
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1924-01-13]
Physical Description: BS laiškas JU [Urbšeli, / Būk toks lockavas, pasiųsk mano čekį su laišku]. Be datos ir vietos. Datuojant [iki 1924-01-13] ir vietą [iš Miuncheno – į Berlyną], remtasi laišku JU, kurį BS išsiuntė, sprendžiant iš Miuncheno pašto antspaudo, [1924-01-13]. Šiame laiške BS dėkojo JU už „laišką su „indėliu“, pasiekusiu jį po Kalėdų, kuomet „smaugė“ „finansų krizis“. Rašyta 23,6×22,0 cm plono, peršviečiamo, gelstelėjusio, dėmėto popieriaus lape (1r) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu) ir pieštuku. Perlenktas per pusę, paskui dar kartą lenktas (dvi lenkimo linijos). Visi kampai ir kraštai aplankstyti. 1r viršuje, dešiniajame kampe, pieštuku bibliotekininko ranka užrašytas numeris {8} – vieneto skaičius JU dokumentų byloje. Prie laiško voko nėra. Temos: BS prašo JU finasinės paramos, intensyviai ruošiasi baigiamiesiems egzaminams Miuncheno universitete. Būklė: vidutiniška. 1957 m. perdavė Marija Urbšienė. Saugojimo vieta: LNMMB RKRS, F15–330 (Juozo Urbšio archyvas). Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Urbšeli,
2 Būk toks lockavas, pasiųsk mano čekį su laišku
3 Šodė’i [1] į Kauną. Man su pinigais visai kaput, o vo-
4 kiečiai daro kiaulystes, neišleisdami čekio.
5 Būtų labai gera, kad čekis greičiau galėtų pasiekti
6 Kauną.
7 Pas mane dienos labai markatnios. Pinigų
8 neturiu, tad ir per šventes namie pratupėjau,
9 ir į kalnus – nei nekrustelėjau. Kiti išvažiavo
10 į Ski [2] – kursu, – o man širdis – kop‑kop‑kop.
11 Užtat kalu iki sudurnėjimui. Nors kartą
12 tą kvailą procedurą baigti! [3]
13' Bučiu[o]ju Ta[vo]Balys
ֿ
14 ˹Būt gerai, kad apie šio laiško gavimą
15 praneštum˺
13 Bučiu[o]ju ] ill, rest
13 Ta[vo]Balys ] signat, ill, rest
14–15 ˹text˺ ] p add graph
[1] Jonas Šodė (1890–?), nuo 1922 m. Lietuvos banko direktorius.
[2] Ski Welt – vienas didžiausių slidinėjimo regionų Austrijoje.
[3] Išlaikyti baigiamuosius egzaminus Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitete, kur studijavo nuo 1921 m. lapkričio mėn. iki 1924 m. vasario mėn. 8 d.