1924-01-13

Main Title: Atvirlaiškis Juozui Urbšiui, [1924-01-13], [iš Miuncheno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: LNMMB RKRS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Juozui Urbšiui, [1924-01-13], [iš Miuncheno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F15–330
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1924-01-13]
Physical Description: BS atvirlaiškis JU [Urbšeli, / Tu vis tik labai geras berniokas.]. Be datos ir vietos. Datuojant [1924-01-13] ir lokalizuojant [iš Miuncheno – į Berlyną], remtasi pašto antspaudu, JU adresu. Rašyta 13,8×9,4 cm standaus popieriaus, gelsvos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu), horizontaliai. 1r padalyta į dvi dalis: kairėje pusėje – BS adresas: B. Sruoga / Munchen / Kunigunderstr. 23II; dešinėje – JU adresas: Herrn J. Urbšys / Litauische Gesandtschaft // Berlin, Charlott. / Kurfürstendamm 242. 1r viršuje, dešiniajame kampe, horizontaliai užklijuotas tamsiai žalios spalvos pašto ženklas su penkių reichspfenigių atvaizdu ir užrašu (Deutsches Reich). 1r viršuje uždėti trys juodi Miuncheno pašto antspaudai MUNCHEN / 13 / 1 / 24 // 8-9 N /. Pieštuku bibliotekininko ranka užrašyta data {13. I. 1924} ir numeris JU egodokumentų byloje {4}. Kampai aplankstyti. Tema: BS dėkoja JU už finansinę paramą. Būklė: gera. 1957 m. perdavė Marija Urbšienė. Saugojimo vieta: LNMMB RKRS, F15–330 (Juozo Urbšio archyvas). Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Herrn J. Urbšys
Litauische Gesandtschaft
Berlin, Charlott.
Kurfürstendamm 242
ֿ
B. Sruoga
Munchen
Kunigunderstr. 23 II [*]
1 Urbšeli,
2 Tu vis tik labai geras berniokas. Gavau Tavo
3 laišką su „indėliu“ – neišmanau, ką čia Tau dabar
4 pasakyti. Mano finansų krizis, smaugęs mane per
5 Kalėdas jau praėjo. Geri žmonės pamačijo, o ir čekis
6 atropojo, be to dar ir kito čekio laukiu. Tau galėčiau
7 gražinti kad ir tuojau. Bet tiktai – kaip? Per paštą
8' siusti – neturiu pečentės, kuo liaką prispausti,
9 o šiaip – šiuo tarpu nieks nevažiuoja iš čia
10 į Berliną. Tai gi tenka arba progos laukti, arba
11 net vasario mėnesio palaukti, kada aš pro
12 Berliną į Lietuvą trauksiu. Kitaip aš neišma-
13 nau, kaip čia pasiusti. Kaip tu manai?
14 O gal Tau ponas Dievas padėtų į Miuncheną,
15 į kalnus atsikraustyti – po sniegą rokundą somne-
16 nijos padaryti ir už griekus padūsauti?
17 Būtų neblogas daiktas, ir dušiai – gera, ir kunui –
18' sveika. Bent aš labai džiaugtaus!
19 O vis tik Tau labai ačiū!
20' Tav[o]Balys
21 ˹Sekmadienis.˺
8 pečentės ] cor pri e pro ę
18 džiaugtaus ] cor t pro vid s
20 Tav[o]Balys ] signat, rest
2 ˹Sekmadienis.˺ ] add p text
[*] vok~ =Ponas J[uozas] Urbšys / Lietuvos pasiuntinybė / Berlynas, Šarlot[enburgas] / Kurfiurstendamo 242 // B[alys] Sruoga / Miunchenas / Kunigunder g[atvė] 23 II.