1923-12-24

Main Title: Atvirlaiškis Juozui Urbšiui, [1923-12-24], [iš Miuncheno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: LNMMB RKRS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Juozui Urbšiui, [1923-12-24], [iš Miuncheno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F15–330
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1923-12-24]
Physical Description: BS atvirlaiškis JU [Juozai, / vis tik tu labai geras]. Be datos ir vietos. Datuojant [1923-12-24] ir lokalizuojant [iš Miuncheno – į Berlyną], remtasi pašto antspaudu, JU adresu. Rašyta 13,9×9,4 cm standaus popieriaus, gelsvos spalvos atvirlaiškio blanke (1v) parkeriu (juodu rašalu), horizontaliai. 1v padalyta į dvi dalis: kairėje pusėje – tekstas, dešinėje – JU adresas: Juozui Urbšiui / b◊ Leitlot // Berlin, W. 62 / Nettelbeckstr. 11. 1v viršuje, dešiniajame kampe, horizontaliai užklijuotas tamsiai žalios spalvos pašto ženklas su penkių reichspfenigių atvaizdu ir užrašu (Deutsches Reich), ant jo uždėtas juodas pašto antspaudas MUENCHEN 23. / 24. / DEZ. / 23. / a 4–5 N. /. Šalia jo, kairėje pusėje, uždėtas violetinis antspaudas su įrašu (Knorr-Hütte / an der / Zugspitze / 2052 mtr. / D. u. Oe. -Alpen-Verola / Sektion München /. 1v yra rudų dėmelių. Pieštuku bibliotekininko ranka užrašyta atvirlaiškio išsiuntimo data {24 dez 1923} ir numeris {2} JU egodokumentų byloje. 1r horizontaliai atspaustas atvaizdas (kalnų trobelė), po juo išspausdintas užrašas: „ANGERHÜTTE IM RAINTAL“. Atvirlaiškis aplankstytas. 1v kairysis kraštas nelygus, „dantytas“. Tema: BS, besiruošiančio laikyti baigiamuosius egzaminus, sveikinimas JU švenčių proga. Būklė: gera. 1957 m. perdavė Marija Urbšienė. Saugojimo vieta: LNMMB RKRS, F15–330 (Juozo Urbšio archyvas). Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Juozai,
2 vis tik tu labai geras
3 žmogus esi. Už tat
4 tegu tau ir per šventes
5 buna gera. Man biški
6 markatna – šventes
7 sutinku rašomosios
8 mašinėlės kompa-
9 nijoj. [1] Bet čia nieko
10 nepadarysi. Net į kalnus
11 kažn ar ir porai dienų
12 ar galėsiu pavažiuoti –
13 Nei laiko, nei prietelių,
14 nei pinigų. Tai tu
15 paužk ir už mano
16 sveikatą – ir nebūk
17 markatnas. Vasario
18 pabaigoj – aš busiu Berlyne –
19 o paskui – sudie vokiečių žemė. [2]
20 Užk ir dūduok.
21 Balys
11 kaž[i]n ] vid ex err om i
12 galėsiu ] a vid ex err rep ar
[1] BS ruošiasi baigiamiesiems egzaminams Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitete.
„Egzaminai buvo paskutinis B. Sruogos studijų etapas, ir vienas nemaloniausių. Laikė tris dalykus: slavų gramatiką (pas E. Bernekerį), vokiečių literatūrą (pas F. Munkerį) ir filosofiją (pas Boimkerį). Ypač baugino pirmasis, kuriam reikėjo aprėpti gausybę medžiagos. Todėl paskutiniaisiais 1923 m. mėnesiais – lapkritį, gruodį ir sausį – B. Sruoga metė visus kitus užsiėmimus ir, sukaupęs valią, dirbo – į pabaigą net iki 14–15 valandų per parą“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, 1986, p. 133).
[2] BS egzaminus baigė laikyti 1924 m. vasario 8 d.