1916-07-25[iki]_2

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-07-25], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-07-25], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–85
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1916-07-25]
Physical Description: BS laiškas VČ [Ir šiandie nuo tavęs nieko.]. Be datos ir vietos. Datuojant [prieš 1916-07-25] ir lokalizuojant [Petrogradas], remtasi turiniu, biografija, kitais tuo metu rašytais laiškais. Rašyta 13,1×17,7 cm plono, peršviečiamo, drobės faktūros, melsvos spalvos laiškinio popieriaus, išsegto iš didesnio rinkinio, dvilapyje (1r–v, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta pusiau. 1v ir 2r lenkimo vietoje – įplyšimas. Pieštuku numeruota {117}. Prie laiško voko nėra. Temos: BS įspūdžiai iš koncerto Pavlovske, klausantis Glazunovo, žiūrint baletą. Nerimas dėl ateities, rūpesčiai dėl gresiančios karinės tarnybos, galimybės ją atidėti. Būklė: gera. Minimi asmenys: Aleksandras Glazunovas, Adolfas Sruoga, Tatjana Sruogienė. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–85. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{117}
1 Ir šiandie nuo tavęs nieko.
2 Laukiau. Lukėjau…
3 Nei Suomijoj, nei marėse
4 nebuvau. Lietas lijo ir šata
5 buvo. Sėdėjau namie ir
6 keikiaus visą laiką.
7 Tik vakar vakare buvau
8 nuvažiavęs in didelį kon-
9 certą in Pavlovską [1]. Ir parke
10 truputi pasivaiksčiojau. Tai
11 dūšia bent kiek atsigavo.
12 Parkas ten be galo gražus
13 ir didelis. Daug labai jame
14 ir primitivumo, labai gražios
15 skulpturos ir nupiauto
16 šieno. O didumu – turbūt už
17 Sokolnikų mišką kurkas
18 didesnis. Ejau, ejau ir niekur
19 galo neprėjau. Ir dušiai
20 lengva buvo tada. Koncerte
21 Glazunovas [2] dirigavo savo
22 poema (labai gera) ir paskui
23 buvo baletas ir gi labai
24 geras. Tik labai labai pa-
25 vargau. Negerai turbūt kad
26 aš taip greit pavargstu,
27 bet nieko kito nepadarysi.
28' Grižti namo (Pavlovskan 45 m.
29 važ.) buvo labai gerai. Gana
30' tamsi naktis, mėnulis, augštos
31 pušys šalykėla ir didis
32 didis smarkus vėjas
33 priešais. Alsavau visa
34 krūtine. Myliu aš vėja
35 kai jis toks smarkus!!!
36 Kodel tu sesule, nieko
37 nerašai? Aš laukiu nuo tavęs
38 labai laukiu. Ir padaryt kaip
39 man su tą kareivija?.. Ar
40 eit in ligonbūtį ar važiuot
41 dešimtininku, jeigu priims?.. [3]
42 Aš čia visai neturiu su kuo
43 pasitarti. O vienas nieko
44 neišgalvoju. Gal ir ligonbūty
45 paliuosuotų – dabar truputį
46 biauriau jaučiuos… O gal tas
47' blogumas paeina nuo, kad upas
48 labai slegiantis, kuri sunkina
49 tos sąlygos kur aš gyvenu (nema-
50 lonumai su broliu [4] del brolienės [5] ir tt),
51 kas erzina be galo mane.
52 Sesule, parašyk, kaip tu
53 galvoji ir manai. Kaip patarsi,
54 taip ir darysiu. Daugiau ką aš
55 darysiu. Tik žiūrėk, nenusi-
56' mink. Dabar negalima!
57' Skubinu dabar labai – reikia
58 in tarnystę [6] bėgti.
59 Parašyk man Sesule
60 aš labai labai laukiu.
61' Bučiu[o]ju T[a]v[o]Bolytis
1 Ir šiandie nuo tavęs nieko. ] s l cor cf {117} pro {136} al m graph
4 ša[l]ta ] vid ex err om l
19 nepr[i]ėjau ] vid ex err om i
28 Pavlovskan ] cor P pro min
30 tamsi ] cor t pro n
47 nuo ] cor n pro vid s
47 nuo ] p vid ex err om [to]
49 nema- ] cor n pro vid m, cor e pro vid a
56[nenusi]mink ] cor k pro s
57 Skubinu ] cor k pro e
61 Bučiu[o]ju ] ill, rest
61 T[a]v[o]Bolytis ] signat, ill, rest
[1] Pavlovsko rūmai – Rusijos caro Pavlo I rezidencija greta Sankt Peterburgo. XVIII a. parko ir rūmų ansamblis užima net 600 hektarų.
[2] Aleksandras Glazunovas (1865–1936), rusų kompozitorius, dirigentas.
[3] BS nenorėjo tarnauti armijoje. Keli būdai išvengti karinės tarnybos: atsigulus į ligoninę, gauti gydytojų patvirtinimą dėl kariavimui netinkamos sveikatos (pašlijusių nervų) arba paduoti pareiškimą į karo mokyklą.
[4] Adolfas Sruoga.
[5] Tatjana Sruogienė.
[6] BS, pakviestas Stasio Šilingo ir Adomo Varno, kasdien po 5 val. dirbo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Technikų sekcijoje, rinko terminus iš įvairių žodynų ir Kazimiero Būgos žodyno kartotekos, jam buvo mokamas 80 rub atlyginimas (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 64–65).