1916-06-07_4

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-07], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-07], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-06-07]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Šiandie rašau ketvirtą atvirutę. Sesute mano,]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-06-07] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Lipecką], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 14,1×9,0 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r užrašytas adresas: Липецк (Тамб. губ) / Базарная ул. дом Жидкова / Mlle / В. Чурлянис. 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti du pašto antspaudai: ПЕТРОГРАДЪ / -7 6. 16 /, ЛИПЕЦКЪ / 10 6 1[6]. Pieštuku numeruota {Nr 61}. Kampai aplankstyti. Temos: BS skausmas, nesulaukus VČ laiškų, gyvenimo Petrograde apibūdinimas. Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1096, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr 61}
ПЕТРОГРАДЪ
-7 6. 16
ЛИПЕЦКЪ
10 6 1[6]
ֿ
Липецк (Тамб. губ)
Базарная ул. дом Жидкова
Mlle
В. Чурлянис [*]
1 Šiandie rašau ketvirtą atvirutę. Sesute mano,
2 kad tu žinotum kaip man skauda, kaip man ne-
3 gerai! Ir kažką atiduočiaų, kalnus sugriaučiau
4 by tik nuo tavęs nors vieną-vienintėlį žodį iš-
5 girsti. Dieve! Nejaugi aš dar ir rytoj nuo Sesu-
6 lės jokio žodžio, jokio laiško nesulauksiu…
7 Kaip aš gyvenu? – Juk mano šiandieninis gyve-
8 nimas tik kažkoksai pasityčiojimas iš gyvatos,
9 Tai tik nuoseklus mirimas… Velkuos susitrau-
10 kęs namo. Per ašaras kelio nesimato. Namie
11 klejonės ir ašaros telaukia. Ar tai gyveni-
12' mas, kad kas valanda… Atleisk
13 man, bet juk man beprotiškai skauda,
14 o daugiau kam gi aš bepasiskųsiu.
– –
15' Bolyt[i]s
12 kas valanda ] p ras mirimo
15 Bolyt[i]s ] signat, ill, rest
[*] ~ rus ir pranc =Lipeckas (Tamb[ovo] gub[ernija]) / Bazarnajos g[atvė], Židkovo namas / P[anel]ė / V[alerija] Čiurlionytė.