1916-06-07_3

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-07], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-07], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-06-07]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Klinikon dar nepriėmė. Vietos mat]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-06-07] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Lipecką], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 14,1×9,0 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r užrašytas adresas: Липецк (Тамб. губ) / Базарная ул. / дом Жидкова / Mlle / Вал. Чурлянис. 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti du pašto antspaudai: ПЕТРОГРАДЪ / -7. 6 16. /, ЛИПЕЦКЪ / 10 6 16 / . Pieštuku numeruota {N 51.}. Kampai aplankstyti. Temos: BS laukia vietos klinikoje, kur turėtų būti ištirta sveikata ir priimtas galutinis sprendimas dėl karo tarnybos; tiki, kad pavyks išvengti karo tarnybos. Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1096, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{N 51.}
ПЕТРОГРАДЪ
-7. 6 16.
ЛИПЕЦКЪ
10 6 1[6]
ֿ
Липецк (Тамб. губ)
Базарная ул.
дом Жидкова
Mlle
Вал. Чурлянис [*]
1 Klinikon dar nepriėmė. Vietos mat
2 nėra. Prisieis palukėti bent porą sąvai-
3 čių. Per tą laiką aš manau, kaip
4 reikiant prisirengti. Kova vistik
5 ne pralaimėta dar ir dar daugel
6 tikiuos, kad laimėsiu. Tik toksai
7 kvailas padėjimas kankina be
8 galo ir upas kažkos šelstantis
9 Šiandie mirtinai noriu miego –
10 2 nakti nemiegojau. Tat sudieu.
11 Tebus tau lengva
12' Tav[o]Bolyt[i]s
8 kažko[k]s ] vid ex err om k
12 Tav[o]Bolyt[i]s ] signat, ill, rest
[*] ~ rus ir pranc =Lipeckas (Tamb[ovo] gub[ernija]) / Bazarnajos g[atvė]. / Židkovo namas / P[anel]ė / Val[erija] Čiurlionytė.