1916-06-07_2

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-07], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-07], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-06-07]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Tik-ką „komisija“ žiūrėjo. Vargiai-vargiai]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-06-07] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Lipecką], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 14,1×9,0 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r užrašytas adresas: Липецк / Базарная ул. дом Жидкова / Mlle / В. Чурлянис. 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti trys pašto antspaudai: ПЕТРОГРАДЪ / -7 5. 16 /, ПЕТ[РОГРАДЪ] / -7 5. 16 /, ЛИПЕЦКЪ / -5 6 1[6] / . Numeruota pieštuku {Nr 65}. Kampai aplankstyti. Tema: BS aprašo komisijos sprendimą dėl karo tarnybos – jam skirti bandomąjį laikotarpį dėl silpnų nervų. Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1096, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr 65}
ПЕТРОГРАДЪ
- 7 5. 16
ПЕТ[РОГРАДЪ]
- 7 5. 16
ЛИПЕЦКЪ
[15] 6 1[6]
ֿ
Липецк
Базарная ул. дом Жидкова
Mlle
В. Чурлянис [*]
1' Tik‑ką „komisija“ žiūrėjo. Vargiai‑vargiai
2 sutiko leist „на испытанiе“ [1]. Ten paskyrė. Tai
3 parodija, pasityčiojimas, o ne gydytojų ko-
4 misija. Paskirė „на испытанiе“ kaipo nerviš-
5 kai sergantį. Aš manau, kad ten žmoniškiau
6 žiūrės. Paliuosuot nepaliuosuoja
7 čia nieko. Daugelį peržiūrėjimui
8 skiria. Baisiai užgavo toksai tyčioji-
9 mos iš žmogaus ir žmogiškumo. Neži-
10 nau, ką dabar bedaryti. Aš vis tik vilties
11 nenustoju ir kariaut jokiu būdu neisiu.
12 Tu tiktai nenusimink. Ką padarysi, kad toks
13 lėmimas. Aš nėsu nusiminęs, tik jau-
14 čiuos be galo užgautas. Rašyk.
15' Tav[o]Bol[ytis]
1 „komisija“ ] cor k pro p
5 man[i]au ] vid ex err om i
19 Tav[o]Bol[ytis] ] signat, ill, rest
[*] ~ rus ir pranc =Lipeckas / Bazarnajos g[atvė], Židkovo namas / P[anel]ė / V[alerija] Čiurlionytė.
[1] ~ rus =išbandymui, išmėginimui.