1916-06-07_1

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-07], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-07], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-06-07]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Šiandie septintą. Šiandie mano]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-06-07] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Lipecką], remtasi pašto antspaudu, VČ adresu. Rašyta 14,0×9,0 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r užrašytas adresas: Липецк (Тамб. губ) / Базарная улица, дом / Жидкова / Mlle /Вал. Чурлянис. 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti du juodi pašto antspaudai: Л[ИПЕЦ]КЪ / -7-6-16-10 /, [ЛИПЕЦКЪ] / -7-6-16-1 /. Numeruota pieštuku {Nr. 43}. Tema: BS, eidamas į karo komisijos apžiūrą, kur bus priimamas sprendimas dėl karo tarnybos, prašo VČ pasimelsti už jį ir jį palaiminti. Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1096, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr. 43}
Л[ИПЕЦ]КЪ
-7 -6 -16
[ЛИПЕЦКЪ]
-7 -6 -16
ֿ
Липецк (Тамб. губ)
Базарная улица, дом
Жидкова
Mlle
Вал. Чурлянис [*]
1 Šiandie septintą. Šiandie mano
2' likimo lėmimas. Ar junti šią valan-
3 dą, Sesute, mane? Ar pasimeldei už
4 mane? Ar žinai, kodel širdis mano
5 taip gailiai verkia? – – – Tu nieko
6 nerašai – – – Siekiu dušia Tave,
7' klupu prie Tavo kojų – laimink Sesute,
8 mane, laimink! Kodel tavo balso
9 negirdžiu?.. – Rašau beeidamas in
10 „ten“. Kaip „nulems“ kuogreičiausia
11 tau parašysiu. Laukiu palaimini-
12 mo tavo! Laukiu ateinant nuo Tavęs
13 regėjimo. Laiminu….
19 Balytis
2 likimo ] cor fl -o pro -os
7 klupu ] cor pri u pro a
[*] ~ rus ir pranc =Lipeckas (Tamb[ovo) gub[ernija]) / Bazarnajos gatvė, Židkovo namas / P[anel]ė / Val[erija] Čiurlionytė.