1923-08-06

Main Title: Atvirlaiškis Juozui Urbšiui, [1923-08-06], [iš Bavarijos – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: LNMMB RKRS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2017
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Juozui Urbšiui, [1923-08-06], [iš Bavarijos – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F15–330
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1923-08-06]
Physical Description: BS atvirlaiškis JU [Iš Cugšpšco]. Be datos ir vietos. Datuojant [1923-08-06] ir lokalizuojant [iš Bavarijos – į Berlyną], remtasi pašto antspaudu, JU adresu, turiniu. Rašyta 13,5×8,4 cm atvirlaiškyje (1v) pieštuku, horizontaliai. 1v dešinėje pusėje užrašytas adresas (Ponui J. Urbšiui / Litauische Vertretung / Berlin, Charlott. / Kurfürstendamm 242) [~ liet ir vok =Ponui J[uozui] Urbšiui / Lietuvos atstovybė // Berlynas, Šarlot[enburgas] / Kurfiurstendamo 242.], kairėje pusėje – tekstas. 1v viršuje, dešiniajame kampe, atvirkščiai užklijuotas rudos spalvos 400 markių vertės pašto ženklas (Deutsches Reich / 400 / Vierhundert Mark), ant jo uždėtas juodas pašto antspaudas / GARMISCH - 6. 8 23. - PAR[TENKIRCHEN] /. Šalia jo, kairėje pusėje, uždėtas violetinis spaudas Münchner Haus / auf der Zugspitze 2964 m / D. u. Oe. A.-V. Sektion München /. Spaudo srityje pieštuku užrašyta data {6. 8. 23.} bibliotekininko ranka. 1v dešiniajame krašte, po užklijuotu pašto ženklu, pieštuku bibliotekininko ranka užrašytas skaičius {1} – atvirlaiškio numeris JU egodokumentų byloje. 1r – fotografija (žmogus kalnuose, kalnų viršūnėje – kryžius), baltai išspausdintas užrašas fotografijos apačioje, dešiniojo kampo link: „Zugspitz Ostgipfel“. Apačioje, kairiojo krašto link, užrašyta: „A253“. Fotografijos apačioje, dešiniojo kampo link, matyti atvirlaiškio antroje pusėje užklijuoto pašto ženklo kraštai. Atvirlaiškis per vidurį aplankstytas. Tema: BS sveikinimai nuo aukščiausio Vokietijos kalno Alpėse – Cūgšpicės. Būklė: gera. 1957 m. perdavė Marija Urbšienė. Saugojimo vieta: LNMMB RKRS, F15–330 (Juozo Urbšio archyvas). Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Iš Cugšpšco [3]
2 Viršūnės
3 labai žemai
4 Kloniojuos.
5' Baly[s]Sr[uoga]
5 Baly[s]Sr[uoga] ] signat, ill, rest
[1] Cūgšpicė (vok. Zugspitze) – aukščiausias Vokietijos kalnas Alpėse (aukštis – 2 962 metrų). Cūgšpicė stūkso prie sienos su Austrija, netoli Garmišo-Partenkircheno miesto.