1923

Main Title: Atvirlaiškis Juozui Urbšiui, [1923 m. vasara]
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, komentarai, aprašas, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Juozui Urbšiui, [1923 m. vasara]
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F15–330
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1923 m. vasara]
Physical Description: BS atvirlaiškis JU [Urbšeli, gavau – labai ačiū! Gaila,]. Be datos ir vietos. Datuojant [1923 m. vasara] ir lokalizuojant [Miunchenas], remtasi BVSNM duomenimis (fotografijos užrašas). Rašyta 13,9×8,8 cm formato atvirlaiškio blanke (1v) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu), horizontaliai. 1r – BS nuotrauka su Jadvyga Čarneckaite-Grigiene. 1v pieštuku numeruota {9}, pažymėta signatūra {F15–330} bibliotekininko ranka. Temos: padėka JU už finansinę pagalbą, linkėjimai Kiršai. Būklė: gera. Minimi asmenys: Juozas Urbšys, Faustas Kirša. 1957 m. perdavė Marija Urbšienė. Saugojimo vieta: LNMMB RKRS, F15–330 (Juozo Urbšio archyvas). Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Urbšeli [1], gavau – labai ačiū! Gaila,
2 kad nepasilikai savo dalies – dabar
3 vėl nežinau, kaip parsiusiu.
4 Kodel Kirša [2] taip sumandrėjo – kad
5 nenori man nė žodelio parašyti?
6 Kaip patinka pora, kur kitoj
7 pusėj pamalevota – man rodos
8 nieko sau?! [3]
9' Klonioju[o]s Tau ir Kiršai –
10 Balys
9 Klonioju[o]s ] ill, rest
[1] Juozas Urbšys (1896–1991), nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras, diplomatas, karininkas, vertėjas. 1922–1927 m. dirbo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, buvo konsulinio skyriaus vedėjas Berlyne.
[2] Faustas Kirša (1891–1964), poetas, publicistas; tuo metu Berlyne studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą, filosofiją, estetiką ir architektūrą.
[3] BS ir Jadvygos Čarneckaitės fotografija, be paaiškinimų.
Jadvyga Čarneckaitė-Grigienė – gydytojos Aldonos Čarneckaitės-Birutienės ir pirmojo nepriklausomos Lietuvos finansų ministro Voldemaro Vytauto Čarneckio sesuo.