1916-08-10

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1916-08-10], [iš Petrogrado – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1916-08-10], [iš Petrogrado – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–54
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-08-10]
Physical Description: BS laiškas VČ [Rugpjutis ūkanas pasėjo… Ir apynių]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-08-10] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Voronežą], remtasi pašto antspaudu, VČ adresu, laiško turiniu. Rašyta 15,1×19,9 cm drobės faktūros, peršviečiamo, melsvos spalvos laiškinio popieriaus lape (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). Kelis kartus lenkta. 1r kairysis kraštas nelygus, plėšta. Prie laiško yra 12,2×9,4 cm pilkšvos spalvos, raštuotas vokas. 1r adresuota: „Вал. Чурлянис / Воронеж / Халютинская, 15.“ Užklijuotas mėlynos spalvos, dešimties kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu. Uždėtas juodas pašto antspaudas ПЕТРОГРАДЪ / 10 [8] 16 /. Pieštuku pažymėta {2}. 1v uždėtas juodas pašto antspaudas ВОРОНЕЖЪ / 12 8. 16 /. Pieštuku numeruota {168}. Voko 1r–v yra smulkių rudų dėmelių. Kampai aplankstyti, kraštai apspurę. Voko viduje įklijuotas peršviečiamas šviesiai žalios spalvos popierius. Laiškas išimtas, nuplėšiant voko 1r dešinįjį kraštą. Tema: atėjusio rudens pirmieji įspūdžiai ir nuotaikos Petrograde. Būklė: gali būti fragmentas (1r viršuje, dešiniajame kampe, numeruota {1.}; be parašo). Minimi asmenys: Stasys Šilingas. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–54. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
[→] 1.
1 Rugjutis ūkanas pasėjo… Ir apynių
2 spurgai prinokę…
3 Здравсвуй, август, вѣнчан хмѣлем… [1]
4 Žinai, pas mus jau ruduo. Kasdiena
5' ukanos ir lietus, ir vėjas‑šiaurys, ir lapai
6 geltonaus, sukas ir krinta. Kažkas to-
7 kio ypatingo nepaprasto pirmajame ru-
8' dens žengime. Gražiau, negu pavasary.
9' Pavasary tik daina. O dabar ir daina,
10 ir skausmas, ir ilgėsys. Ir rodos kartais,
11 kad niekas taip lietuvio dūšiai nėra
12 artima, kai ruduo, rudeninės raudos.
13 Juk raudos – tai užvis gražiausios,
14 už labiau reiškiančios lietuvio dušią
15' dainos. Rudeny vėjas ir raudos,
16 ir ūkana – toks neišpasakytas ilgėji-
17 mos ir susikaupimas!.. Ir rodosi
18 nėra kito gyvenimo, kaip tik rauda,
19 kaip tik išsiilgimas… Myliu aš rudenį.
20 Ir nieko aš dabar absoliutiškai
21 nedirbu. Atsėdžiu tame biure
22' 5 valandas ir eina kur akis veda, kur
23 kojos neša – ar in mares, ar in mišką.
24 Po pievą truputi šlapia braidyt –
25 bet ką tu čia žmogus padarysi, kad
26 reikia. Sušlampu visas iki keliu
27 pavargstu, nuilstu, bet vis tiktai gerai…
28 Liūdna kartais būna, kad esu vienas ir
29 vienas, kad jokio draugo čia neturiu, jokio
30 sąkeleivio. O kartais būna ir labai gerai.
31 Dainuoju kada noriu ir kaip noriu,
32 ir tyliu, kada noriu ir kaip noriu…
33 Vakar buvau manęs važiuot in Suomiją,
34 in Šilingą [2], tik nenusisekė. Bet vistiek
35 dar nuvažiuosiu. 13 važiuosiu in Sestro-
36 vecką, ten marės ir koncertas – baletas,
37 15 gi koncertas Pàvlovske, ten ir sodas
38 neišpasakytai didelis – eini‑eini ir
39 jokiuo budu niekur galo neprieisi.
40' Kažkoks milžininis miškas, tik ta-
41 keliais suskrodinėtas. Buvau jame
42 (ir koncerte) sekmadieny, tai yra ne
43 kiek koncerte, kiek sode‑miške. Visą
44 laiką lietus lįjo. Ir kad gavau
45 slogas – tai savam gyvenime tur-
46 but dar tokių neturėjau.
47 Bet lietum giria valkioties ir
48 švilpaut turbūt nieko geresnio
49 pasaulyj ir nėra. O tu turbūt
50 šiemet per vasarą nė vieno
51 koncerto negirdėjai? Tai gal
52 ir gerai, kad man prisiėjo gy-
53 vent Petrogarde… –
Вал. Чурлянис
Воронеж
Халютинская, 15. [*]
ֿ
ПЕТРОГРАДЪ
10 [8] 16
{2}
{168}
ВОРОНЕЖЪ
12 8. 16ֿ
5 lapai ] cor l pro s
8 žengime ] cor n pro m
8 pavasary ] cor fl -y pro -i
9 Pavasary ] cor fl -y pro
12 kai[p] ] vid ex err om p
14 už[vis] labiau ] vid ex err om vis
15 Rudeny ] a ras Ryo
22 eina ] vid ex err fl -a pro -u
22 kur ] cor k pro vid b
40 milžininis ] cor sec n pro vid s
40 tik ] cor t pro j
53 Petrogarde ] vid ex err ar pro ra
[1] ~ rus =Sveikas, rugpjūti, apyniais vainikuotas…
Eilutė iš 1907 m. parašyto rusų poeto simbolisto Valerijaus Briusovo (Валерий Брюсов) eilėraščio „Rugpjūtis“ („Август“).
[2] Stasys Šilingas.
[*] ~ rus =Val[erija] Čiurlionytė / Voronežas / Chaliutinskajos [gatvė], 15.