1917-05-22_2

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1917-05-22], [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1917-05-22], [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių kiteratūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas (LLTI BR)
Identifier: F53–151
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1917-05-22]
Physical Description: BS laiškas VČ su eilėraščiu „[Geria degdamas Siaubūnas]“. Be pilnos datos ir vietos. Datuojant [1917-05-22] ir lokalizuojant [iš Sočio – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 11,0×14,0 cm gelstelėjusio, drobės faktūros, peršviečiamo popieriaus dvigubame lape (1r–v, 2v) parkeriu (mėlynu rašalu). Virštinis ir dešinysis kraštai nelygūs, plėšta. Perlenkta per pusę. Dėmėta. Prie laiško yra vokas. Adresuota: Вал. Чурлянис / Волынская губ / ст. Искорость / Им. Дуга / Гос. Чарноцкаго // Exp. / Б. Срого / Сочи, / Свѣтлячок. Voko 1r viršuje, kairiajame kampe, atvirkščiai užklijuotas mėlynos spalvos dešimties kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu. 1r uždėti du juodi pašto antspaudai: СОЧИ Ч[ЕРНОМ] / 22 5 17 /, С[ОЧИ ЧЕРНОМ] / 22 5 17 /. Voko 1v uždėti du pašto antspaudai: juodas – ВОРО[НЕЖ] / 31 5 17 /, mėlynas – [ИС]КОРО[СТЬ] / 3 6 17 /. Pieštuku numeruota {158}. Laiškas išimtas, atklijavus voko atvartą. Voko vidus raštuotas, atvarto centre išspausdintas žirgo profilio dalies atvaizdas. Tema: jūros įspūdis vasarą Kaukaze. Būklė: vidutiniška. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–151. Nuorašas – ten pat, 1 l. Publikuota: eilėraščio „[Geria degdamas siaubūnas]“ galutinis variantas, in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 162. Laiškas nepublikuotas. Skelbiama: iš autografo.
1 Geria degdamas Siaubūnas,
2 geria sultis iš bangų…
3 Siunčia giesmes, siunčia gimnus
4 baltos šmeksenos žinių,
5 Ir supintos lengvos rankos
6 mirksnio brolių, seserų…
ֿ
7 Vizga ugnys, vilnys gundo
8 Gyvus, šnerančius krantus…
9 Susilieja ir vėl skrenda
10' Žvilgterėjimas klampus…
11 Ir vakaris širmas rūkas
12' Kibirkštingas ir gaisrus…
ֿ
13 O žalčiais sunersta ugnys
14 Po bangynus, po takus –
15 Pakelia sparnai šešėlių
16 Lengvus kūnus, kaip sapnus…
17 Ir vynioja širmas rūkas
18 krūtį, žvilgsnį, širpulius…
ֿ
19 Divini kaurai žibintai
20' pas vidunaktį svečiuos:
21 Nei girdėsi, kaip vilyčia
22 dainą pergalės dainuos,
23 Nei jusi, kaip blankios lūpos
24 žemę-motyną bučiuos… [1]
– – –
25 ˹Nešiok šakelę prie
26 krutinės.
27 22/V˺
Вал. Чурлянис
Волынская губ
ст. Искорость
Им. Дуга
Гос. Чарноцкaго
ֿ
Exp.
Б. Срого
Сочи,
Свѣтлячок [*]
ֿ
СОЧИ Ч[ЕРНОМ]
22 5 17
С[ОЧИ ЧЕРНОМ]
22 5 17
{158}
ВОРО[НЕЖ]
31 5 17
[ИС]КОРО[СТЬ]
3 6 17
10 klampus ] s l ins m
12 Kibirkštingas ] cor k pro š
20 svečiuos: ] cor interp pro
25–27 ˹text˺ ] add
[1] Eilėraštis „[Geria degdamas siaubūnas]“, vėliau eilėraščių rinkinyje Dievų takais tapęs ciklo „Marių pakrantėj“ trečiąja dalimi. Eilėraščio rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: BSR, t. 1: Poezija, 1996, p. 769.
[*] ~ rus ir pranc [Expéditeur] = Val[erija] Čiurlionytė / Volynės gub[ernija] / Iskorostis / P[ono] Čarnockio / Dugos dvaras // [Siuntėjas] / B[alys] Sruoga / Sočis / Svetliačiok.