1916-05-21_1

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-05-21], [pakeliui iš Petrogrado – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-05-21], [pakeliui iš Petrogrado – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius (VUB RS)
Identifier: F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-05-21]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Sesute! / Ilga laika važiavau vienui vienas „kupe“ –]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-05-21] ir lokalizuojant [pakeliui iš Petrogrado – į Maskva], remtasi pašto antspaudu, VČ adresu. Rašyta 9,1×14,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r – adresas: Москва (Грузины) / Кабанихинь пер / д. 28, кв. 35 / M-lle / В. Чурлянисъ. 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėtas juodos splavos pašto antspaudas ПЕТРОГРАДЪ ×1× МО[СКВА] / 21 5 16 /. Pieštuku numeruota {Nr. 26}. 1r–v yra rudos ir violetinės spalvų dėmelių. Temos: BS kelionės traukiniu įspūdžiai ir pojūčiai (ilgesys, vienatvė, skausmas). VČ, besiruošiančios laikyti egzaminą, padrąsinimas ir palaiminimas. Būklė: vidutiniška, blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr. 26}
Москва (Грузины)
Кабанихинь пер
д. 28, кв. 35
M-lle
В. Чурлянисъ [*]
ֿ
ПЕТРОГРАДЪ × 1× МО[СКВА]
21 5 16
1 Sesute!
2 Ilga laika važiavau vienui vienas „kupe“ –
3' mat pasiliuosavo. Miegojau. Del miegojimo
4 intaisita kažkokia labai graži šviesa. Tikra
5 Mėnesiena. Dabar va rytas. Turiu kaimina. Rašau
6 vagone – krato labai. Rimau prie lango. Berželiai
7 slenka palei kelia, slenka… Liekni tokie, gai-
8 lūs, gailūs… Nežinau, ar man skaudu, ar gerai,
9 žinau tik, kad stingstančios akys viena temato,
10 gludinti siela viena tejunta, kilančios mintys viena
11' tesiekia… Ne, man skaudu, labai, labai skaudu…
12 Ateik tu in mano kambarį. Ant lango rasi „Грамма
13 тику греческaго языка“ [1] o joje šakute paparčio.
14' Paimk ja, eidama in kvotima padėk paslėpk ja
15 prie krutinės – tai bus mano palaiminimas –
16 ir žinokie – kad visos mano maldos bus su
17 tavim – su tavim – su tavim – Bučiuoju ir
18' laiminu ir meldžiu[o]s už tave Gelele
19' Tavo Bol[ytis]
3 pasiliuosavo ] cor u pro o
11 tesiekia ] cor i pro sec e
14 padėk ] p ras fl -i
18 meldžiu[o]s ] ill, vid;
19 Bol[ytis] ] signat, ill, rest
[1] ~ rus =„Graikų kalbos gramatiką“.
[*] ~ rus ir pranc [Mademoiselle] =Maskva (Gruzinai) / Kabanichino sk[ersgatvis] / n[amas] 28, b[utas] 35 / P[anel]ė / V[alerija] Čiurlionytė.