1917-08-03

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-08-03], ], [iš Suchumio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-08-03], ], [iš Suchumio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1917-08-03]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Esu Pakalnėj Pschu. Upės Bzybo pakrantyj.]. Be datos ir vietos. Datuojant [1917-08-03] ir lokalizuojant [iš Suchumio – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 8,9×14,0 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r – adresas, 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti du juodos spalvos pašto antspaudai СУХУМЬ / -3 8 17 /, С[УХУ]МЬ / [-3] 8 17 /, ИСКОРОСТЬ ВОЛЫН. / 19 8 17 / 1v – juodos spalvos pašto antspaudas ИСКОРОСТЬ ВОЛЫН. / 19 8 17 /. 1r numeruota pieštuku {Nr. 32}. 1v viršuje, kairėje pusėje, nulenktas kampas. Tema: BS praneša, kad gyvena Krasnodaro krašte, aprašo Abchazijos gamtą, ruošiasi kelionei į kalnus. Būklė: vidutiniška, blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr. 32}
Вал. Чурлянис
ст. Искaрость
Волынск. губ.
Им. Г-на Чарноцкого Дуга [*]
1 Esu Pakalnėj Pschu [1]. Upės Bzybo [2] pakrantyj.
2 Gyvas ir sveikas. Tarp uolų ir ąžuolų. Laisvas
3 ir tolimas. Iškaišiau krūtinę ir plaukus tais
4' žiedas, kuriuos bučiuoja lengvūs debesėliai
5' Vaiskasparniai bučiuoja ir platus žaibai glosto
6 ir dabar guliu ant šieno ir ilsėdamos
7 geriame saldų midų. Gyvenam pas Kardeva-
8 čo [3] ežerą, kurian intėka septynios upės
9 Mačiau Ricos [4] ežerą, kuris žalesnis neg
10 pievos žalios ir giedresnis neg giedras
11 dangus. Mačiau ežerą Mzi [5], kur buvo žymūs
12' ženklai tik vieno gyventojaus – briedžio
13 pėdos ant kranto. Eisime dar toli.
14 Ar jau tu lauki manęs iš kalnų?
15' Kalnuose daug daug pasakų, daugiau
16 negu uolų ir debesų.
17' Buč[iuo]ju. Bol[y]t[is]
4 kuriuos ] cor sec u pro ai
4 lengvūs ] cor u pro i
5 Vaiskasparniai ] cor Vais pro Šilk
5 bučiuoja ] cor sec u pro o
5 platus ] cor p pro b
12 briedžio ] cor br pro el
15 daug ] cor d pro n
16 Buč[iuo]ju ] ill, vid iuo
16 Bol[y]t[is] ] ill, rest
[1] Pschu (Pskhu) – kaimas Suchumio srityje, Abchazijoje, ant Juodosios jūros kranto.
[2] Bzybė – upė Gruzijoje, Abchazijoje, Kaukazo kalnuose, įteka į Juodąją jūrą. pakrantyj.
[3] Kardyvačas – ežeras Krasnodaro krašte.
[4] Rica – ežeras Kaukazo kalnuose Gruzijos (Abchazijos) vakarinėje dalyje. Į Ricos ežerą Kaukazo kalnuose įteka šeši upeliai ir upės.
[5] Mzymtos upė – didžiausia upė Rusijoje, įtekanti į Juodąją jūrą.
[*] ~ rus =Val[erija] Čiurlionytė / Iskorostis / Volyn[ės] gub[ernija] / P[on]o Čarnockio Dugos dv[aras].