1917-07-22

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-07-22], [iš Krasnaja Polianos – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-07-22], [iš Krasnaja Polianos – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1917-07-22]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Nieko nesimato – rašau prie]. Be datos ir vietos. Datuojant [1917-07-22] ir lokalizuojant [iš Krasnaja Polianos – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 14,0×9,0 cm fstandaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r – adresas, 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti trys juodos spalvos pašto antspaudai: [КРАСНАЯ] ПОЛЯНА ЧЕРНОМ. / 22 7 17 /, [КРАСНАЯ] ПОЛЯНА ЧЕРНОМ. / 22 7 17 /, ИСКОР[ОСТЪ] [ВО]ЛЫН. / 30 7 17 /. Pieštuku numeruota {Nr 39.}. Tema: BS potyriai Krasnaka Polianos kalnuose. Būklė: vidutiniška, blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153– 1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr 39.}
Вал. Чурлянис
ст. Искaрость
Волынскоi губ
Имѣн. Г-на Чарноцкого
Дуга [*]
1 Nieko nesimato – rašau prie
2 ugniakurio prie kalnų ežero
3 Kardevačo [1] – mat rytoj piemuo
4 neša surius į Krasnaja Poliana [2]
5 Šiandie muryjau krosnį, ryt
6 kepsiu pyragą. Be galo
7 gražu čionai. Prie augštų
8 kalnų ežeras, kalnuos sniegas
9 apačioj tiek gėlų ir ežeras
10 toks gražus. Priimk
11 džiaugsmo žodį iš kalnų
12' Bu[či]u[o]j[u] Boly[tis]
9 gėl[i]ų ] vid ex err om i
12 Bu[či]u[o]j[u] ] ill, rest
12 Boly[tis] ] ill, rest
[1] Kardyvačas – ežeras Krasnodaro krašte.
[2] Krasnaja Poliana – miesto tipo gyvenvietė Rusijoje, Krasnodaro krašte, priklausanti kurortinio Sočio Adlerio rajonui.