1917-07-18

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-07-18], [iš Krasnaja Polianos – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-07-18], [iš Krasnaja Polianos – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius (VUB RS)
Identifier: F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1917-07-18]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Esu Krasnoj Polianoj. Aplinkui]. Be datos ir vietos. Datuojant [1917-07-18] ir lokalizuojant [iš Krasnaja Polianos – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 14,0×8,9 cm formato standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r – adresas, 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti du juodos spalvos pašto antspaudai: КРАСНАЕ ПОЛЯНА ЧЕРНО[М] / [1]8 7 17 /, ИСКО[РОСТЪ] ВОЛ. / 1 8 17 /. Pašto kortelės antroje pusėje, viršuje, per vidurį, išspausdintas užrašas raudonais dažais ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. Pieštuku numeruota {Nr. 33}. Tema: BS praneša atvykęs į Krasnaja Polianą, informuoja apie tolesnius kelionės planus. Būklė: vidutiniška, blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr. 33}
Вал. Чурлянис
ст. Искaрость, Волынск. губ.
Им. гна Чарноцкaго
Дуга [*]
1 Esu Krasnoj Polianoj [1]. Aplinkui
2 tokie augšti kalnai, o viduryj toks
3 lygus klonis! Pernakvojome ir eisime toliau
4 į kalnų ežerus Kardevačo [2], Ricos [3], į didelius
5 kalnus Kalnus Psišchos [4] ir Psyrtos, į Centro
6 ir rytų Kaukazą ir į Suchumą [5]. Tuose ežeruos
7' vanduo toks šaltas, kad jokia žuvis
8' negyvena, tos šalis, tokios laukinės,
9 kad ne tik žmonės, bet ir meškos ne-
10 visuomet drįsta vaikščiot. – Mano
11 pareiga – malkas skaldyt ir šaukštus maz-
12 got. Tat dabar esu su šaukštais upėj „Бѣшен-
13' ка“ [6]. – Bučiuoju Tave, Tau
14 lengva maldelė iš kalnų šalies
15 Sudieu.
16' Bučiu[o]j[u]B[a]lyt[is]
7 šaltas ] cor š pro ill
7 jokia ] cor a pro e
8 tos ] cor s pro š
13 Tau ] cor pro siu
13 Tau ] p ras Sesulė
16 Bučiu[o]j[u]B[a]lyt[is] ] ill, rest
[1] Krasnaja Poliana – miesto tipo gyvenvietė Rusijoje, Krasnodaro krašte, priklausanti kurortinio Sočio Adlerio rajonui.
[2] Kardyvačas – vienas iš gražiausių ir antras pagal dydį ežeras Krasnodaro krašte.
[3] Rica – ežeras Kaukazo kalnuose Gruzijos (Abchazijos) vakarinėje dalyje.
[4] Pseašcho kalnas – vienas iš didžiausių kalnų Adygėjoje.
[5] Suchumis – miestas Gruzijoje, prie Juodosios jūros kranto.
[6] ~ rus = Bešenka – dešinysis ilgiausios Rusijos upės Mzymtos intakas, įteka ties Krasnaja Poliana.
[*] Val[erija] Čiurlionytė / Iskorostis, Volyn[ės] gub[ernija] / P[on]o Čarnockio / Dugos dv[aras].