1917-07_1

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-07], [iš Gagrų – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraštyno (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-07], [iš Gagrų – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1917-07]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Kažkokia, kaip rusai sako]. Be datos ir vietos. Datuojant [1917-07] ir lokalizuojant [iš Gagrų – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudu, VČ adresu. Rašyta 9,0×14,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos, stačiakampio formos atvirlaiškio blanke (1r–v). 1r – adresas (pieštuku), 1v – tekstas (parkeriu, juodu rašalu). 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėtas juodos spalvos pašto antspaudas ГАГРЫ ЧЕР / -◊ 7 17 /. Pieštuku numeruota {Nr. 66.}. Kampai aplankstyti. Tema: Kelionė į Picundą, Gagrus, Kaukazo kalnus nepalankiomis oro sąlygomis. Būklė: atvirlaiškio dalis (1v BS numeruota II.). 1982 m. į perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1097, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr. 66.}
Вал. Чурлянис
ст. Искaрость
Волынск. губ.
Им. Гна Чарноцкaго Дуга [*]
[→] II.
1' Kažkokia, kaip rusai sako
2 absoliuti безпечность [1]. But vėjas
3 ir dvi savaiti nepaputęs – butumėm
4' kareivių barsčius valgę ir vyną lakę
5' ir laukę. Ir in mares išva-
6 žiavom be jokio vėjo. Pastovėjus
7 marėse ant vietos ben 2–3 val.
8 pustelėjo vėjelis ir bures, kaip spar-
9 nai nunešė mus į Picundos [2] šalį.
10 Čia vėl vienuolynas, vėl vienuoliai,
11 ir tilybė, kur kas didesnė ir gilesnė
12 kaip afone [3]. Čia ir vynas raudonesnis
13 čia ir marės mėlynesnės, čia ir
14 kiparisai statesni. Kelios dienos
15 visiškos tylos ir ramybes, kaip
16 toji kalnų mėlynybė. Tropiški
17 augalai ir pievos, tropiška saulė
18 ir kaitra, tropiški žalčiai ir
19 žmonių papročiai. Šiandie
20 nuo ryto išėjome pėsti in gagrus [4].
21 Pilia lietus. Ar tu žinai, kas tai
22 yra, kai lija tropiškas lietus
23 ir kelias valandas paeiliui. Beeinant
24 paklydom. Miške. Ir taip inėjom
25 kad ir išeit nebegalima. – Kaip
26' duria vijuokiai. Mano
27 sąkeleiviai (2 merginos) pavargo ir
28 aš ant savo kupros velku visą bagažą –
29 apie pūdą, bet dabar kai prilytą,
30 tai sveria kur kas daugiau. Ejo
31 marių krantu, smėliu. Priėjome
32 upę Bzybę [5]. Už dvejų varstų girdis
33 jos skardas. Jos vilnys į valandą
34' [10] varstų prabėga. Buvo vakar
35 keltas (paramas) – sudaužė, buvo laivas –
36 nuskandino, plaukė arkliai – prigėrė.
1 Kažkokia ] cor K pro A
4 kareivių ] cor k pro b
5 Ir ] a ras Savai
26 Mano ] p ras pavar
34 [10] ] ill, vid
[1] Беспечность ~ rus =nerūpestingumas.
[2] Picunda – miestas Abchazijoje, Juodosios jūros pakrantėje, 25 km. į pietus nuo Gagrų.
[3] Afono vienuolyne.
[4] Gagrai – miestas Gruzijoje, Abchazijoje, apie 50 km. į pietryčius nuo Sočio.
[5] Bzybė – labai vandeninga upė Gruzijoje, Abchazijoje, Kaukazo kalnuose.
[*] ~ rus =Val[erija] Čiurlionytė / Iskorostis / Volyn[ės] gub[ernija] / P[on]o Čarnockio Dugos dvaras.