1917-06-26

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-06-26], [iš Naujojo Afono – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-06-26], [iš Naujojo Afono – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1917-06-26]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Sėdžiu Afono vienuolyne. Karsčiaus po kalnus, vai-]. Be datos ir vietos. Datuojant [1917-06-26] ir lokalizuojant [iš Naujojo Afono Suchumio – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu, turiniu. Rašyta 8,9×14,0 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos, stačiakampio formos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r – adresas, 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti trys juodos spalvos pašto antspaudai: [НОВЫ-АФОНЬ] СУХУМ / 26 06 17 /, НОВЫ-АФОНЬ СУХУМ / 26 06 17 /, ИСКОРО[СТЬ ВОЛЫНС] / 6 7 17 /. Pieštuku numeruota {Nr. 45}. 1r aplankstytas dešinysis kampas apačioje. Tema: BS praneša, kad yra Afono vienuolyne, aprašo Suchumio vietovės ypatumus, prašo jį prisiminti. Būklė: vidutiniška, blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr. 45}
Вал. Чурлянис
ст. Искaрость
Волынск губ.
имѣн. г на Чарноцкaго
Дуга [*]
1 Sėdžiu Afono vienuolyne [1]. Karsčiaus po kalnus, vai-
2 kiau gulbes po ežera, dabar pasimaudęs marėse ilsiuos.
3 Miniu miniu Seserėle. Ir vyną raudona sultingą
4 už jos sveikatą geriu. Daug čia vyno. Sultingos
5 čia upės. Ir vienuolyne taip ramu. Tik besikarsty-
6' damas rankas visas in uolas susipjausčiau. O Su-
7 chume buvau požemio rūmuos [2]. Ten toks
8 ūpas kaip Heopso kapuose [3].
9 Paežeryj pražydę oleandrai visą taką rausvais
10 vainikais išvainikavo. Ar atsiminsi
11 seserele tu tolimą klajūną?
12 Tegu tavo kelia vainikuoja
13' lineliai ir liepos.
14 Bučiuoju, Sesute mano
15' Bolyt[i]s
16 ˹(Nežinau kuri diena)˺
6 susipjausčiau ] cor p pro s
13 lineliai ] cor el pro ai
15 Bolyt[i]s ] ill, rest
16 ˹*˺ ] add p text
[1] Afono vieuolynas – pravoslavų dvasios namai Naujojo Afono mieste, didžiausi visame Abchazijos regione.
[2] Vienas didžiausių pasaulio urvų – Naujojo Afono urvas Iverijos kalne, Abchazijoje (Gruzija).
[3] Cheopso piramidė – aukščiausia piramidė Egipte, Gizoje, faraono Cheopso kapas.
[*] ~ rus =Val[erija] Čiurlionytė / Iskorostis / Volyn[ės] gub[ernija] / P[on]o Čarnockio / Dugos dvaras.