1917-06-24

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-06-24], [iš Suchumio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-06-24], [iš Suchumio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius (VUB RS)
Identifier: F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1917-06-24]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Aš esu Suchume. Švento]. Be datos ir vietos. Datuojant [1917-06-24] ir lokalizuojant [iš Suchumio – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu,. Rašyta 8,9×14,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos, stačiakampio formos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r – adresas, 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti trys juodos spalvos pašto antspaudai: НОВЫИ-АФОНЬ [СУХУМ] / 26 6 [17] /, НОВЫИ-АФОНЬ СУХУМ / 26 6 17 /, [ИСКОРОС]ТЬ [ВОЛЫН.] / 6 7 17 /. Pieštuku numeruota {Nr. 10}. Kampai apspurę. 1v apačioje, kairiajame krašte, yra ruda dėmelė. Tema: BS šv. Jono naktį Suchumyje, kelionės garlaiviu įspūdžiai, krante matomų kalnų vaizdas, tolesnės kelionės planai. Būklė: vidutiniška, blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr. 10}
Вал. Чурлянис
ст. Искaрость
Волынск. губ
Имѣн. г на Чарноцкaго
Дуга [*]
1 Aš esu Suchume. Švento
2' Jono nakti važiavau garlai-
3' viu, miegojau ant lentų po atvi-
4 ru dangu per naktį. Krante –
5 kalnai dideli, dideli, mėlyni ir
6 visi mėlynoj ukanoj paskendę.
7 Tik naktį pamigt neteko ir
8' dabar svaigu. Šiandie Trauksime
9 į požemio upes, į stalaktito
10 olas (пещеры [1]).
11' Bučiu[o]ju
12' Bolyt[is]
ֿ
13 Šventas Jonas
2 garlai- ] cor r pro l
3 lentų ] cor l pro a
8 Šiandie ] cor Š pro T
11 Bučiu[o]ju ] ill, rest
12 Bolyt[is] ] ill, rest
[1] ~ rus =olos.
[*] ~ rus =Val[erija] Čiurlionytė / Iskorostis / Volyn[ės] gub[ernija] / P[on]o Čarnockio / Dugos dvaras.