1917-06-21

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-21, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-21, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius (VUB RS)
Identifier: F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-06-21
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Tai buvau ir pas daktarą. Šiandie. Sakė, kad]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Sočio – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 8,9×14,0 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos, stačiakampio formos atvirlaiškio blanke (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r – adresas: Вал. Чурлянис / ст Искарость / Волынск. губ / имѣ. Дуга / Гна Чарноцкаго // Exp / Б Срого / Сочи / Светлячок. 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti trys pašto antspaudai: du violetinės spalvos СОЧИ 1E ГОР. ЧЕРНОМ. / 22 6 17 /, СОЧИ 1E ГОР. ЧЕ[РНОМ.] / 22 [6] 17 /, juodos spalvos ИСКОРОСТЬ ВОЛЫН. / 4 7 17 /. Pieštuku numeruota {Nr. 44.}. Tema: BS informuoja apie vizitą pas gydytoją. Būklė: gera, nepažeistas. Minimi asmenys: Viačeslavas Ivanovas. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr. 44.}
Вал. Чурлянис
ст. Искaрость
Волынск. губ
имѣ. Дуга
Гна Чарноцкaго
ֿ
Exp
Б Срого
Сочи
Свeтлячок [*]
1 Tai buvau ir pas daktarą. Šiandie. Sakė, kad
2 plaučiai pasitaisė, tik viena kertelė plerba.
3 Sakė esanti didelė anemija. Bet pas mane
4 piningai padaugėjo, aš geriau pradėjau
5 valgyt, ypač persikus, abrikosus, obuolius
6 agurkus ir žalius kiaušinius – tai turbūt
7 greit pastiprėsiu. Bet aš noriu greičiau
8 sustiprėti. Manau juk 2–5 liepos traukt
9 į svietą paklajot (Adresas mano vis tas
10 pats bus), tat noriu būt tvirtas. Vakar
11 pas Ivanovą [1] buvo vakaruškos. Lošė
12 jo pjesa, dainavo, šoko. –
13 O nuo Tavęs nieko ir nieko. Ir siun-
14 tinėlio senai senai laukiamo
15 dar negavau. Ir jokios žinutės…
16 Ar nebeatsiminsi manęs Sesute?
17' Buč[iuoju]Balyt[is]
18 21/VI 17
17 Buč[iuoju] ] ill, rest
17 Balyt[is] ] ill, rest
[1] Viačeslavas Ivanovas (1866–1949), rusų poetas-simbolistas, „Sidabro amžiaus“ („Серебряного века“) atstovas. Su Ivanovu BS susipažino Sočyje.
[*] ~ rus ir pranc [Expéditeur] =Val[erija] Čiurlionytė / Iskorostis / Volyn[ės] gub[ernija] / P[ono] Čarnockio / Dugos dvaras // [Siuntėjas] B[alys] Sruoga / Sočis / Svetliačiok.