1917-05-20

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-05-20], [iš Sočio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-05-20], [iš Sočio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius (VUB RS)
Identifier: F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1917-05-20]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Ir šiandie… Ir šiandie nieko]. Datuojant [1917-05-20] ir lokalizuojant [iš Sočio – į Voronežą], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 9,1×13,9 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos, stačiakampio formos atvirlaiškio blanke (1r–v) parkeriu (violetiniu rašalu). 1r – adresas: Вал. Чурлянис / Гор. Воронеж / Халютинская, 15 // Exp / Б. Срого / Сочи / Свѣтлячок. 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti du juodi pašto antspaudai: СОЧИ ЧЕРНОМ. / ◊ ◊ 17 /, ВОРОНЕЖЪ / 29 5 17 /. Pieštuku numeruota {Nr. 60}. 1r viršuje, dešiniajame kampe, pramuštos keturios mažos skylutės; kairiajame kampe Tema: BS, ilgai laukusio ir negavusio pašte laiško nuo VČ, nuostaba, nusivylimas ir nerimas. Būklė: gera. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1097, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr. 60}
Вал. Чурлянис
Гор. Воронеж
Халютинская, 15
ֿ
Exp
Б. Срого
Сочи
Свѣтлячок [*]
1 Ir šiandie… Ir šiandie nieko
2 ir nieko! Tai ką aš dabar bedarysiu.
3 Šiandie tikras buvau, šiandie buvau
4 tikras kad gausiu. Jau 20 dienų! Ar
5 iš tikrųjų? Ar is tikrųjų tu manęs
6' nebenori nė žinoti, nė išgirsti,
7' nė broliškai atlankyti? Nejaugi
8 Sesute, nejaugi? Per tris savaites
9 vis tik būtų atėjęs laiškas, jei
10 butum parašius, turbūt bučiau
11' gavęs… Kodel Sesute, Kodel?...
12 Esu dabar paštoj, bet kur aš
13 dabar beisiu, kur aš dabar besi-
14 dėsiu. Jau ir taip naktimis nemiego-
15 jau belaukdamas, bet dabar. – !
16 Sesute Sesute! –
17 B
18 20/V.
6 išgirsti ] cor pri i pro ž
7 atlankyti ] cor pri a pro ž
11 kodel ? ] cor interp pro !
[*] ~ rus ir pranc [Expéditeur] =Val[erija] Čiurlionytė / Voronežas / Chaliutinskaja, 15 // [Siuntėjas] / B[alys] Sruoga / Sočis / Svetliačiok.