1917-06-08

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-06-08], [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-06-08], [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius (VUB RS)
Identifier: F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-06-08
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Šiandie ir gi saulės, šiandie ir gi nuo tavęs jokio]. Lokalizuota [iš Sočio – į Iskorostį] pagal adresą, pašto antspaudus. Rašyta 9,1×14,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r – adresas: Вал. Чурлянис / ст. Искарость / Волынской губ / им. Дуга / гна Чарноцкаго // Exp / Б. Срого / Сочи / Свтлячок. 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti trys pašto antspaudai: du violetinės spalvos СОЧИ 1 E ГОР. Ч[ЕРНОМ.] / 9 [6] [17] /, СОЧИ 1 E ГОР. ЧЕРНОМ[.] / [9] [6] [17] / ir vienas melsvos spalvos ИСКОРОСТЪ ВО[ЛЫН] / 25 6 17 /. Pieštuku numeruota {Nr 19}. Kampai aplankstyti. Tema: BS ilgesys, VČ laiškų laukimas. Būklė: gera, nepažeistas. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr 19}
Вал. Чурлянис
ст. Искaрость
Волынской губ
им. Дуга
гна Чарноцкаго
ֿ
Exp
Б. Срого
Сочи
Свѣтлячок [*]
1 Šiandie ir gi saulės, šiandie ir gi nuo tavęs jokio
2 žodžio… Nebėr, nebėr jokio žodžio nuo tavęs…
3 Rodos aš ir žinau, kad tu man parašysi, kad tu
4 busi su manimi, bet kaip nėra – taip liūdna
5 liūdna… – Šiandie marės nerimsta, šiandie
6 vilnys 3 sieksnių didumo… Atsiguliau ant kranto –
7 akmenys staugia, žemė dreba ir taip baisu
8 paliko… Pabėgau. Bėgau toli toli. In kalnus,
9 pagal upelį, pagal vaiskų. Iš žilvyčio pasi-
10 dariau vamzdelį ir Tau dainavau…
11 O nuo tavęs jokio garso, jokios žinelės…
12 Rodos greit išeisiu kokiai savaitei in kalnus –
13 tai visai nieko nuo tavęs nebeturėsiu… O paskui
14 rodos pasiseks išeiti kokioms trims sąvaitėms…
15 Bet tu gera, tu parašysi man, tu man
16 parašysi gerą žodelį, ne tokį rustų, kaip
17' paskutiniuose laiškeliuose, Tu parašysi – ir
18 man bus vėlei gerai. Kodel nuo tavęs
19 taip senai jokios žinutės
20' Buč[i]u[o]ju Balitis
21 8/VI – 17
17 paskutiniuose ] cor sec i pro vid e
20 Buč[i]u[o]ju Bal[i]t[is] ] ill, rest
[*] ~ rus ir pranc [Expediteur] =Val[erija] Čiurlionytė / Iskorostis / Volynės gub[ernija] / P[on]o Čarnockio / Dugos dvaras // [Siuntėjas] / B[alys] Sruoga / Sočis / Svetliačiok.