1917-05-19

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-05-19], [iš Sočio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašai, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2017
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-05-19], [iš Sočio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2017

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius (VUB RS)
Identifier: F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1917-05-19]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Žinai, žinai – – Čia ir lotosas auga.]. Datuojant [1917-05-19] ir vietą [iš Sočio – į Voronežą], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 14,1×8,9 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos, stačiakampio formos atvirlaiškio blanke (1r–v) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). 1r – adresas: Вал. Чурлянис / Гор. Воронеж / Халютинская, 15 // Ехр. / Б. Срого / Сочи, / Свѣтлячок /. 1v – tekstas, vertikaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti trys juodi pašto antspaudai: СО[ЧИ] ЧЕРНОМ / 19 [5] 17 /, СОЧИ ЧЕРНОМ / 19 [5] 17 /, ВОРО[НЕЖЪ] / 27 5. 1[7] /. Pieštuku numeruota {Nr. 12.}. 1v yra rašalo dėmelių. 1r–v yra rudų dėmių (riebalų, pirštų atspaudų). Tema: BS rašo apie atrastą keistą, mistinę vietą – seną apleistą sodą, kuriame užtiko augantį ir sprogstantį lotosą, jo žiedus rengiasi nuskynęs deginti ir pelenus berti į jūrą. Būklė: gera. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1097, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo (rankraščio).
{Nr. 12.}
Вал. Чурлянис
Гор. Воронеж
Халютинская, 15
ֿ
Exp.
Б. Срого
Сочи,
Свѣтлячок [*]
ֿ
СО[ЧИ] ЧЕРНОМ
19 [5] 17
СОЧИ ЧЕРНОМ
19 [5] 17
ВОРО[НЕЖЪ]
27 5. 1[7]
1 Žinai, žinai – – Čia ir lotosas auga.
2 Tik dar nežydi, dar žiedus krauna.
3 Greit turbut pražydės. Yra toks
4 didelis‑didelis senas apleistas
5 sodas. Tame sode yra prūdas,
6 o tame prude iš vandens žiūri
7 baltos ir raudonos lelijos
8 ir tame sode lotosas auga.
9 Skinti neleidžia. Bet loto-
10 so vis tiek eisiu vogti. Bet
11 lotoso žiedus vis tiek degin-
12 siu ir marėsna pelenus
13 bersiu. – Antra naktis sapnuoju
14 pavasario potvinį. Tiltai
15 nunešti, pievos laukai užlieta,
16 keliai išplauti. Aš raitas
17 jojau vandeniu ir plaukiau.
18 Turbūt tai geras ženklas.
19' Turbut – –. Aš jau žinau, kad
20 rytoj grįždamas mano šne-
21 kėsiu „Taip yra“. Aš žinau jau.
22' Smėlio dar negavau, bet
23 ir rožių dar nesudeginau.
24 Tegu dar ties mano galva
25 pažydi. Tegu dar aš Tavo
26 radastomis paalsuosiu.
27' Laukų tylybės ir melsvos
28 ukanos pasaką!
29' Bal[ytis]
30 19/V –
19 jau ] cor j pro ž
20 mano ] vid ex err pro namo
22 Smėlio ] cor ė pro e
27 melsvos ] cor l pro s
29 Bal[ytis] ] signat, ill, rest
[*] ~ rus =Val[erijai] Čiurlionytei / Voronežas / Chaliutinskajos [gatvė], 15 // B[alys] Sruoga / Sočis, / Svetliačiok.